Menestyjäksi Lapissa II -projekti sai myönteisen rahoituspäätöksen

Menestyjäksi Lapissa -projekti saa jatkoa Menestyjäksi Lapissa II-projektista, jolla syvennetään ja juurrutetaan koulutusorganisaatioiden TNO-toimintaa sekä pilotoidaan toiminnan ohjaamista työelämän suuntaan. Projektin kesto on 1.2.2014 – 31.1.2015. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus.