LAITURI tukee alueellista ELO-toimintaa

Alueellisen ELO-toiminnan eli elinikäisen ohjauksen kehittämisen ja yhteistyön, koordinointivastuu on alueellisilla ELY-keskuksilla. LAITURI-projekti tukee elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja koordinointia. Toimintaan kuuluu mm. alueellisten ELO-ryhmien konsultoimista, vertaisfoorumien järjestämistä sekä monipuolista yhteistyötä alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen kanssa.

Konsultaatiotoiminnalla tuetaan alueellisten ELO - ryhmien käynnistymistä ja jatkotoimintaa sekä alueellisten toimintasuunnitelmien rakentamista.  

Vertaisfoorumeilla tuetaan alueellisten ELO - ryhmien nuorisotakuuseen liittyvää monialaista yhteistyötä ja alueellista koordinaatiotyötä kokoamalla ja jakamalla alueiden ohjauksellisia käytäntöjä.

Asiantuntijaryhmässä  on määritelty  elinikäisen ohjauksen käsitteitä ja hahmoteltu toimintamallia. Työn tavoitteena on palvella alueellisen elinikäisen ohjauksen kehittämistyön ja sen itsearvioinnin ohella myös valtakunnallista kehittämistyötä. Ryhmässä on edustettuina Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, JAMK /AOKK, Koordinaatti - hanke, Pirkanmaan ELY - keskus, Pohjois-Savon ELY - keskus, Savon koulutuskuntayhtymä sekä Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen VOKESn tutkijat. Työ- ja elinkeinomisteriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön edustajat tulivat mukaan työhön alkuvuodesta 2014.

TNO- asiantuntijoiden koulutuspäiviä järjestetään yhdessä Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian kanssa. Toiminnalla tuetaan alueellisten tieto,- neuvonta- ja ohjaus - asiantuntijoiden elinikäisen ohjauksen kehittämistyötä mm. alueellisten toimintasuunnitelmien kokoamisessa ja heidän verkostoitumista keskenään. Toiminta on kohdistettu ELY - keskusten ja TE - toimistojen palvelujen kehittäjille.