Opastin.fi ja opastin.fi/intra verkkotyövälineet -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Opastin.fi ja opastin.fi/intra verkkotyövälineet

 
MITÄ & MITEN

Opastin.fi-palvelutoimintaa tukevat verkkotyövälineet. Asiakkaan TNO-palveluprosessia tukevat verkkotyövälineet ovat seuraavat: alueen aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteinen koulutuskalenteri, asiantuntijarekisteri (asiakkaalle näkyvä ja vain verkostolle näkyvä), yhteiset lomakkeet hakevan vaiheen työhön, kyselyseinä, josta kysymykset menevät välittömästi ydinverkostolle (kuka tietää tähän asiakkaan kysymykseen vastauksen), yhteinen markkinointikalenteri.

KENELLE

TNO-palvelua tuottavat neuvojat ja ohjaajat

MIKSI

Yhtenäinen palvelumalli, asiakasprosessia tukevat verkkotyövälineet sekä yhteiset verkkotyövälineet verkoston työntekijöiden käyttöön.

TUOTTAJA

Opin Ovi SME ja Opin OVI K-P:lla hanke. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Kaustisen Evankelinen opistot

YHTEYSTIEDOT  

Tietoja saa www.opastin.fi/aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut/päivystävät neuvojat

TUOTERYHMÄ

2. Ohjaajille ja neuvojille

AVAINSANAT

verkkotyövälineet

PÄIVÄMÄÄRÄ

23.10.2013

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa