Opastin.fi-palvelun strategia 2013-2020 -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Opastin.fi-palvelun strategia 2013-2020

 
MITÄ & MITEN

Strategia luo pohjan yhteiselle Opastin.fi–palvelun toiminnalle sekä linkittyy tulevaan elinikäisen ohjauksen toimintaan. Strategiassa on kuvattu VISIO, MISSIO, ARVOT sekä TAVOITTEET.

KENELLE

TNO-palvelua tuottavat neuvojat ja ohjaajat sekä organisaatioiden johto

MIKSI

Alueen TNO-työlle yhteinen strategia luo pohjan elinikäisen ohjauksen toiminnalle

TUOTTAJA

Opin Ovi K-P:lla hanke. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

YHTEYSTIEDOT  

Tietoja saa www.opastin.fi/aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut/päivystävät neuvojat

TUOTERYHMÄ

3. Onnistumisen avaimet

AVAINSANAT

Strategia

PÄIVÄMÄÄRÄ

23.10.2013

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa