Opastin.fi-palvelun TNO-työn toimintasuunnitelma -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Opastin.fi-palvelun TNO-työn toimintasuunnitelma

 
MITÄ & MITEN

TNO-toimintasuunnitelma on laadittu vakiintuneeseen toimintaan ja perustuu Opastin-palvelun strategiaan. Suunnitelmassa on määritelty yhteinen TNO-toiminta ja sen painopisteet, toiminnan koordinointi ja kehittäminen sekä linkittyminen tulevaan ELO-toimintaan. Lisäksi siinä on kuvattu verkoston TNO-toimijoiden tehtävät ja vastuut sekä määritelty velvollisuudet.

KENELLE

TNO-palvelua tuottavat neuvojat ja ohjaajat sekä organisaatioiden johto

MIKSI

Toiminnan suunnitelmallisuus turvaa toiminnan vakiintumisen, kehittämisen ja laadun

TUOTTAJA

Opin Ovi K-P:lla hanke. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

YHTEYSTIEDOT  

Tietoja saa www.opastin.fi/aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut/päivystävät neuvojat

TUOTERYHMÄ

3. onnistumisen avaimet

AVAINSANAT

Toimintasuunnitelma (TNO-työhön)

PÄIVÄMÄÄRÄ

23.10.2013

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa