Opastin.fi-palvelun markkinointisuunnitelma 2013-2014 -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Opastin.fi-palvelun markkinointisuunnitelma 2013-20141

 
MITÄ & MITEN

Yhteinen Opastin.fi -palvelun markkinointi, markkinoinnin hyvät käytänteet sekä niiden kehittäminen. Markkinointisuunnitelma luo pohjan yhteiselle markkinoinnille. Suunnitelmassa on määritelty vastuut/yhdyshenkilöt sekä varsinainen toiminta. Yhteinen markkinointikalenteri mahdollistaa yhteisten tapahtumien joustavan tiedottamisen verkostolle. Kalenteri löytyy www.opastin.fi/intra

KENELLE

Yhteisestä TNO-palvelusta vastaavat markkinointivastaavat sekä TNO-palvelua tuottavat neuvojat ja ohjaajat

MIKSI

Yhteinen markkinointi helpottuu, tieto tapahtumista on etukäteen suunniteltu ja tapahtumien ennakointi helpottuu sekä tiedonvälitys tapahtumista yli organisaatiorajojen. Työtehtävien vastuut ja muistutukset mahdollisia.

TUOTTAJA

Opin Ovi K-P:lla hanke. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Centria ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

YHTEYSTIEDOT  

Tietoja saa www.opastin.fi/aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelut/päivystävät neuvojat

TUOTERYHMÄ

3. Onnistumisen avaimet

AVAINSANAT

Markkinointisuunnitelma

PÄIVÄMÄÄRÄ

23.10.2013

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa