Aikuisten ohjauksen perusteet -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Aikuisten ohjauksen perusteet

 
MITÄ & MITEN

Koulutuksen tavoitteena on saada perustaidot aikuisten ohjaus- ja neuvontatyöhön. Lisäksi opiskelija saa käsityksen ohjaus- ja neuvontatyön muista toimijoista, jotta verkostoyhteistyö mahdollistuisi.

Koulutus on laajuudeltaan 5 op, joka sisältää kaksi lähijaksoa (yhteensä 4-5 päivää) ja etäjakson. Koulutuksen pääsisällöt ovat 

  • Ohjauksen iloa ja tuskaa – Mitä ohjaus ja ohjauksellinen työote ovat? 
  • Aktiivinen neuvonta- ja ohjaustyö – Millaisia menetelmiä ja välineitä voisin saada omaan työkalupakkiini? 
  • Ohjauksen etiikkaa – Mistä tiedän toiminko oikein? 
  • Minä aikuisten ohjaajana – Eväitä vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen

Koulutus räätälöidään osittain ryhmän tarpeiden mukaan.

KENELLE

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Projektien aikana koulutusta järjestetään laajasti eri puolella Suomea.

Projektien toiminta-aikana olennaista ryhmien poikkihallinnollisuus (ei yhden organisaation henkilöstölle yksin) ja moniammatillisuus (ei yhdelle ammattiryhmälle pelkästään). Näin varmistetaan verkostoituminen ja yhteistyö alueilla jatkossa.

Projektien päättymisen jälkeen tavoitteena on edelleen moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus, mutta koulutus sopii myös yhden organisaation henkilöstölle.

MIKSI

TNO-palvelut ovat laajentuneet perinteisten (TE-hallinto ja oppilaitokset) alueiden ulkopuolelle. Koulutustarve on lisääntynyt ja samalla on lisääntynyt tarve alueelliseen yhteistyöhön. TNO-työtä tehdään ilman ohjauskoulutusta monella sektorilla.

TUOTTAJA

TE-ERKKERI –projekti ja ERKKERI-projekti v.2009-2013

YHTEYSTIEDOT  

JAMK/AOKK, HAMK/AOKK, Jyväskylän yliopisto/OKL, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia http://www.opinovi.fi/

TUOTERYHMÄ

Koulutukset

AVAINSANAT

Aikuisten ohjaus, neuvontatyö, ohjaustyö

PÄIVÄMÄÄRÄ  

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa