Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyö

 
MITÄ & MITEN

Koulutus on noin yhdeksän kuukauden mittainen (16 lähipäivää) työn ohella suoritettava prosessi. Koulutus kehittää aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista ja asiantuntijuutta sekä moniammatillista ja poikkihallinnollista alueellista yhteistyötä. Tavoitteena on hyvä ammattitaito ja suhde omaan ammatti-identiteettiin.

Koulutuksen pääsisällöt Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 2010 hyväksymän opetussuunnitelman mukaan ovat: 

  • Aikuisohjaus työelämän voimavarana 4 op
  • Minä aikuisten ohjaajana 5 op
  • Aikuisten uraohjaus ja neuvontatyö 8 op
  • Aikuisten ohjauksen ryhmäkohtainen erityisteema 4 op
  • Ohjaus- ja neuvontapalvelut alueellani 4 op
  • Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen 5 op

Lisäksi koulutuksen toteutusta räätälöidään osittain ryhmän tarpeiden mukaan.

KENELLE

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa eri organisaatioissa. Projektien aikana koulutusta järjestetään laajasti eri puolella Suomea.

MIKSI

TNO-palvelut ovat laajentuneet perinteisten (TE-hallinto ja oppilaitokset) alueiden ulkopuolelle. Koulutustarve on lisääntynyt ja samalla on lisääntynyt tarve alueelliseen yhteistyöhön. TNO-työtä tehdään ilman ohjauskoulutusta monella sektorilla.

TUOTTAJA

TE-ERKKERI –projekti ja ERKKERI-projekti v.2009-2013

YHTEYSTIEDOT  

JAMK/AOKK, HAMK/AOKK, Jyväskylän yliopisto/OKL, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia http://www.opinovi.fi/

TUOTERYHMÄ

Ohjaajalle, Koulutukset

AVAINSANAT

Aikuisohjaus, uraohjaus, neuvontatyö

PÄIVÄMÄÄRÄ

2012

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa