Monikulttuurinen ohjaus -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Monikulttuurinen ohjaus

 
MITÄ & MITEN

Koulutuksen tavoitteena on syventää osallistujien monikulttuurista tietoisuutta niin, että he tunnistavat aiempaa paremmin kulttuurierojen merkityksen ohjaustyössään. He tunnistavat ohjattaviensa kulttuurieroista ja erilaisista maailmankatsomuksista johtuvia tarpeita ja omien ohjausmenetelmiensä kulttuurisia rajoituksia ja ryhtyvät sen pohjalta monipuolistamaan omia ohjausmenetelmiään. Koulutus on laajuudeltaan 5 op, joka sisältää kaksi lähijaksoa (yhteensä 4 päivää) ja etäjakson. Koulutuksen pääsisällöt ovat 

  • Monikulttuurinen tietoisuus 
  • Monikulttuurisen ohjauksen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia 
  • Kulttuuriin sopeutumisprosessi ja sen huomioon ottaminen ohjauksessa 
  • Erilaiset maailmankatsomukset ohjauksen haasteena 
  • Ohjausmenetelmien monipuolistaminen monikulttuurista ohjausta varten

Koulutus voidaan räätälöidä osittain ryhmän tarpeiden mukaan.

KENELLE

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt eri organisaatioiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi. Projektien aikana koulutusta järjestetään laajasti eri puolella Suomea.

Projektien toiminta-aikana olennaista on ryhmien poikkihallinnollisuus (ei yhden organisaation henkilöstölle yksin) ja moniammatillisuus (ei yhdelle ammattiryhmälle pelkästään). Näin varmistetaan verkostoituminen ja yhteistyö alueilla jatkossa.

Projektien päättymisen jälkeen koulutuksen tavoitteena ovat edelleen moniammatillisuus ja poikkihallinnollisuus, mutta koulutusta järjestetään myös yhden organisaation henkilöstölle.

MIKSI

TNO -palvelut ovat laajentuneet perinteisten (TE-hallinto ja oppilaitokset) alueiden ulkopuolelle. Koulutustarve on lisääntynyt ja samalla on kasvanut tarve alueelliseen yhteistyöhön. TNO-työtä tehdään ilman ohjauskoulutusta usealla sektorilla.

TUOTTAJA

TE-ERKKERI –projekti ja ERKKERI-projekti v.2009-2013

YHTEYSTIEDOT

Jyväskylän yliopisto/OKL http://www.opinovi.fi/

TUOTERYHMÄ

Koulutukset

AVAINSANAT

Monikulttuurisuus, moniammatillisuus, maailmankatsomus

PÄIVÄMÄÄRÄ

2012

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa