Sosiaalinen media ohjauksessa -tuotekortti

 

Tuotekortti header

Sosiaalinen media ohjauksessa

 
MITÄ & MITEN

Koulutukseen osallistuja tutustuu aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyön mahdollisuuksiin verkossa ja saa uusia ideoita omaan neuvonta- ja ohjaustoimintaansa. Koulutus lisää tietämystä verkossa jo toteutettavasta neuvonta- ja ohjaustyöstä ja kehittää osallistujan omaa näkemystä verkko-ohjauksesta ja sosiaalisen median välineiden käytöstä.

Koulutus (5 op) koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä ja verkkoyhteisössä tapahtuvasta työskentelystä.

Koulutuksen pääsisällöt ovat 

  • Sosiaalisen median välineiden mahdollisuudet tieto-, neuvonta- ja ohjaustyössä 
  • Ohjaus verkossa 
  • Vuorovaikutus ja kohtaaminen verkossa
KENELLE

Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa. Koulutus on suunniteltu työn ohessa suoritettavaksi.

MIKSI

Tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö on laajentunut verkossa toteutettavaksi. Koulutustarpeen lisääntyminen verkko-ohjauksessa sekä sosiaalisessa mediassa.

TUOTTAJA

TE-ERKKERI –projekti ja ERKKERI-projekti v.2009-2013

YHTEYSTIEDOT

JAMK/AOKK http://www.opinovi.fi/

TUOTERYHMÄ

Koulutukset

AVAINSANAT

Sosiaalinen media, verkko-ohjaus, vuorovaikutus

PÄIVÄMÄÄRÄ  

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa