Häme

Hämeen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia. Alueen Opin ovi -projektien tuloksista merkittävimpiä ovat alueelliset ohjauksen verkostot, jotka ovat voimissaan vielä projektien päättymisenkin jälkeen. Vakiintuneeksi toimintamalliksi kehitetty Koulutustorstai -palvelu on esimerkillinen tulos projektivoimin tuotetusta konseptista, johon verkostotoimijat ovat sitoutuneet ja jonka jatkuvuuden varmistamiseksi on tehty suuri työ. Toimintamallia on siirretty myös muille seutukunnille. Myös vankien työtoiminnan opinnollistamisen käytännöt ovat saaneet projektitoiminnan myötä näkyvyyttä ja oppeja siirretään muihinkin Suomen vankiloihin. Tutustu alueen keskeisimpiin aineistoihin tämän sivun alareunasta.

Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämishanke Hämeen alueella -projekti kehitti alueellista aikuisopiskelun ohjauksen ja neuvonnan palvelumallia, TE-hallinnon ohjaus- ja neuvontapalveluja ja yritysyhteistyötä, TE-toimistojen henkilöstön ohjausosaamista sekä verkostoyhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Projekti toimi aikavälillä 1.10.2008–31.13.2011. Projektin toteutti Hämeen ELY-keskus.

Opin Ovi Osaamiseen -projekti oli verkostohanke, jossa kehitettiin aikuiskoulutus- ja oh-jaustoimijoiden verkostoja, ohjauspalvelun alueellista toimintamallia, ohjausosaamista sekä kysyntälähtöisiä TNO-palvelun tuotteita hakevaan vaiheeseen ja yritysyhteistyöhön. Toiminta-alueena olivat Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueet. Projekti alkoi 1.8.2009 ja päättyi 30.9.2012. Projektin toteuttaja oli Koulutuskeskus Tavastia ja projektipartnereina toimivat Hyria koulutus Oy ja Faktia Koulutus Oy.

Päijät-Hämeen Opin ovi oli aikuisohjauksen kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli edistää alueen aikuisohjaustoimijoiden verkostoituvaa yhteistyötä asiakaslähtöisten ohjauspalvelujen saavutettavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Projektissa kehitettiin alueellinen yhteistyöverkosto, alueellinen Opin ovi -ohjauspalvelu, hakevan vaiheen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä vahvistettiin alueellisten toimijoiden ohjausosaamista. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.9.2008–31.3.2012. Projektin toteuttaja oli Lahden ammattikorkeakoulu.
 
Tekemällä oppii -projektin aikana rakennettiin alueellinen ohjausverkosto vankien opintojen ja työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi lisättiin yhteistyötä oppilaitosten, työhallinnon ja yritysten välillä. Projektissa opinnollistettiin vankeusajan työtoimintaa, jotta työtoimintaa olisi mahdollista soveltaa entistä paremmin oppimiseen ja opintosuorituksiin. Oikea-aikaista ohjausta kehittämällä pyrittiin tukemaan vankien integroitumista yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään sekä vähentämään syrjäytymisen uhkaa. Projekti aloitettiin 1.8.2010-31.12.2013. Projektin toteuttivat Kiipulasäätiö, Ammattiopisto Tavastia, Metsähallitus ja Vanajan vankila.