Keski-Suomi

Keski-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kaksi Opin ovi -projektia. Keski-Suomen alueen Opin ovi -projektien tuloksista merkittävimpiä ovat ohjauksen yhteistyöverkoston rakentaminen ja kehittäminen, alueellisen aikuisohjauksen strategian tuottaminen sekä erilaiset aikuisten ohjauksen palvelumallien kokeilut ja -kuvaukset. Yhteistyön myötä seinät organisaatioiden väliltä ovat kaikonneet mahdollistaen yhteiset, resursseja säästävät ja vaikuttavuutta lisäävät, toimenpiteet esimerkiksi aikuiskoulutuksen markkinointiin myös jatkossa.
 
Keski-Suomen Opin ovi -projektin tuloksena syntyivät Keski-Suomen alueen kattava puhelimen sekä sähköpostin välityksellä toimiva ohjauspalvelu, moniammatillinen ja osaava yhteistoimintaverkosta, alueen ohjauspalvelun toteuttamisen strategia sekä ohjauspalvelun vakiinnuttamisen takaava sopimusmuistio. Keski-Suomen Opin ovi -projektia toteutettiin aikavälillä 1.8.2008-31.12.2012. Projektin päätoteuttajana toimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto ja osatoteuttajana Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
 
Keski-Suomen Opin oven ohella toimi Aikuisohjausta paikallisesti -projekti, joka panosti alueen ohjaustyöntekijöiden verkostoitumiseen. Projekti kehitti aikuisohjauspalvelujen toimintamalleja, paikallista aikuisohjauksen yhteistoimintatapaa, proaktiivisia ohjauspalveluja sekä osaamisen kehittämisen tunnistamistapoja. Tätä projektia toteutettiin aikavälillä 1.11.2008-31.10.2011 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän / Jyväskylän aikuisopiston toimesta.