Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaalla alueellisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistyö on kohdentunut moneen eri toiminta-alueeseen. Alueella on kehitetty verkostoa ja aikuiskoulutusfoorumin toimintaa sekä palvelupiste.

Etelä-Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia. Alueelle vakiintui toimintamalli, jossa työelämän ja oppilaitosten edustajat istuvat saman pöydän ääreen seutufoorumeissa eri puolilla maakuntaa. Lisäksi alueelle laadittiin selvitys Etelä-Pohjanmaan suomenkielen ja kulttuurin koulutustarjonnasta, kohderyhmistä sekä kouluttajien kielitaidon tasosta. Selvityksen tueksi perustettiin oma teemaryhmänsä, jolle sillekin toivotaan jatkoa.

Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan keskeisimpiä tavoitteita olivat maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden keskinäinen ja työelämän välinen verkostoituminen, TNO-työtä tekevien henkilöiden ohjausosaamisen kasvattaminen ja maakunnan aikuiskoulutustarjonnan kokoaminen yhteiseen verkkoportaaliin. Lisäksi tarkoituksena oli kehittää joustava, avoin ja asiakaslähtöinen TNO-palvelujen toimintakonsepti. Projektin toteutusaika oli 1.5.2009–30.4.2012. Projektin toteuttajana toimi Sedu Aikuiskoulutus.

Palvelupiste-AikuiskoulutusEP oli Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan jatkoprojekti. Projektissa kehitettiin ohjauksellisia palveluita, joilla tuetaan aikuisten edellytyksiä ylläpitää ja täydentää ammattitaitoa alanvaihdon tai toimenkuvan muuttuessa. Lisäksi projektin tavoitteena oli ylläpitää ja kehittää aikuisten ohjauksen yhteistyöverkostoa Etelä-Pohjanmaan alueella. Projektin toimi aikavälillä 1.8.2011–30.6.2014. Projektin toteutuksesta vastasi Sedu Aikuiskoulutus.

EP:n Aikuiskoulutusfoorumi jatkoi myös Opin Ovi Etelä-Pohjanmaan työtä. Projektin päätavoitteita olivat työelämäyhteistyön ja laadullisen ennakoinnin kehittäminen sekä yhteisen toimintamallin kehittäminen alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä yritysten ja työelämän edustajien kohtaamiseksi. Projekti toimi aikavälillä 1.11.2012–30.6.2014. Projektia toteutti Sedu Aikuskoulutus.