Itä-Suomen alueella toimineet projektit

Itä-Suomi muodosti ESR-rahoitukseen liittyen oman suuralueosionsa, johon kuului Itä-Suomen läänin kolmen maakunnan lisäksi Kainuu. Itä-Suomella olikin omat ESR-rahansa. Siksi alue ei voinut osallistua suoraan muihin valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin, vaan on joutunut kehittelemään omat vastinparinsa valtakunnallisille hankkeille.

Itä-Suomen läänin alueella toimi kolme aikuiskoulutuksen ohjausta kehittävää ESR-hanketta. Ne toimivat omien maakuntiensa alueilla eli Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Niiden rahoituksen myönsi Itä-Suomen lääninhallitus. Nämä hankkeet ovat tehneet keskenään yhteistyötä jo hankevalmistelun aikana. Niillä on myös vankka vuorovaikutussuhde valtakunnallisten ohjaushankkeitten kanssa. Myös Kainuussa on toiminut oma projektinsa.

OpinOvi Etelä-Savo -projektin tavoitteena oli tuottaa Etelä-Savoon asiakaslähtöiset, organisaatioiden yhdessä järjestämät, yhden luukun periaatteella toimivat aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut, jotka toimivat sekä kasvokkaisessa kontaktissa että sähköisesti. Lisäksi tavoitteena oli nostaa aikuiskoulutustoimijoiden ohjausosaamista, lisätä ohjauksen ja koulutuksen suunnitelmallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää uusia toimintamalleja ohjaukseen. Projektin toimesta alueelle perustettiin OpinOvi-palvelupisteet Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Projektia hallinnoi Etelä-Savon ammattiopisto. Kumppaneina ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projektin toteutusaika on 1.4.2008-28.2.2015.

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut projektin tavoitteena oli edistää monipuolisten aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuutta Pohjois-Karjalan maakunnassa, kehittää malleja ja menetelmiä aikuisten siirtymävaiheiden – elämänpolun eri haarojen aikana tapahtuvaan - ohjaukseen, luoda malleja ja menetelmiä erilaisen oppimisen huomioimiseksi ja sitä kautta edistää oppimisen tukitoimien saatavuutta aikuiskoulutuksessa ja lisätä aikuiskoulutuksen parissa neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden ohjauksellista osaamista lisä- ja täydennyskoulutuksen kautta. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Erityisohjauksen kehittämistehtävän osaprojektista vastasi Ammattiopisto Luovi ja projektin ohjauksen koulutusohjelmat toteutti Itä-Suomen yliopisto. Projektin toteutusaika oli 1.5.2008-31.12.2010.

OpinOvi Pohjois-Savon tavoitteena oli synnyttää ja vakiinnuttaa aluetta palveleva aikuiskoulutuksen neuvonnan ja ohjauksen palvelukokonaisuus, koota yhteen tietoa alueen aikuiskoulutustarjonnasta ja -mahdollisuuksista sekä oppilaitosten muista palveluista yhteisen palvelukonseptin kautta, verkostoitua muiden alueentoimijoiden kanssa, tuottaa asiakkaiden tarpeita vastaavaa tiedotusta, neuvontaa ja ohjausta, laadukkaita osaamisen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyviä palveluita sekä erilaisia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Projektia toteutti Itä-Suomen yliopisto ja sen toteutusaika oli 1.1.2008-30.6.2011.

Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut - Kainuu-verkosto -hanke (Opinraitti) tarjosi neuvonta- ja ohjauspalveluja työelämän ja aikuisväestön tarpeisiin sekä vahvistaa verkostossa mukana olevien aikuiskoulutuspalveluja tuottavien, ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammatillista osaamista. Projektin tuloksena syntyi Opinraitti.fi-sivusto, joka sisältää tietoa aikuiskoulutuksesta ja tarjoaa neuvontaa ja ohjausta niin henkilö- kuin yritysasiakkaille. Projektia toteutti Kainuun ammattiopisto ja sen toteutusaika oli 1.5.2009-30.10.2011.