Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia.

Opin Ovi Kymissä rakennettiin neuvojien ja ohjaajien verkostoa, monikanavaista yhden luukun palvelua koulutustietoa etsiville aikuisille sekä neuvonta- ja ohjauspalveluita yrityksille ja yhteisöille. Projektia toteutettiin aikavälillä 1.8.2008-31.12.2012. Projektia hallinnoi Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto ja osatoteuttajina olivat Kouvolan seudun ammattiopisto, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

EKA Opin Ovi -projektissa muodostettiin alueen aikuiskoulutusta tarjoavien organisaatioiden TNO-henkilöstön välinen verkosto ja kehitettiin sen toimintaedellytyksiä, koottiin alueen aikuiskoulutustarjonta esitemuodossa TNO-henkilöstön käyttöön, prosessikuvattiin aikuisopiskelun henkilökohtaistamisen hakeutumisvaiheen toimintatapoja ja -malleja sekä kartoitettiin ja/tai mallinnettiin ohjausprosesseja organisaatioittain. Projektin toteutusaika oli 1.12.2009–30.6.2012. Projektia hallinnoi Etelä-Karjalan aikuisopisto Aktiva, ja osatoteuttajina toimivat Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Jaakkiman kristillinen opisto.

KE-TU-projekti (Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi) kehitti Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle menetelmän, jolla tuetaan opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden tutkintojen loppuun saattamista. Tavoitteena oli tuottaa toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa kohderyhmään kuuluvat henkilöt ja ehkäistä drop out -tilanteiden muodostumista. Projekti toimi aikavälillä 1.4.2011-31.3.2013. Projektia toteutti Lappeenrannan teknillisen yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus.