Pirkanmaa

Pirkanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla kolme Opin ovi -projektia. Hankkeissa kehitettiin verkostoyhteistyönä asiakaslähtöisen aikuisohjauksen uusia toimintatapoja, -malleja ja -menetelmiä aikuisohjauksen parissa toimivien organisaatioiden ja pirkanmaalaisten ura- ja koulutuskysymyksiä pohtivien aikuisten tarpeisiin.

Opin Ovi Pirkanmaan tavoitteena oli luoda Pirkanmaalle aikuisohjausstrategia ja ohjauksen ammattilaisten verkosto. Lisäksi projektissa pyrittiin kehittämään hyviä käytäntöjä neuvonnan, ohjauksen, osaamisen kartoittamisen ja henkilökohtaistamisen avuksi. Projektissa myös kehitettiin ohjauspalveluita Pirkanmaan alueella mm. liikkuvan palvelupisteen (Opin ovi -auto) avulla. Projektin toteutusaika oli 1.9.2008–30.6.2012. Projektia toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Yhteistyökumppaneina olivat Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto / Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa -hankkeessa perustettiin Opin Ovi -neuvontapiste, jossa tarjotaan aikuisille uraohjausta sekä neuvontaa koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa. Hanketta hallinnoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Hanketoimijoina olivat Akaan opisto, Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Hämeen ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Päivölän Kansanopisto, Pälkäneen seudun kansalaisopisto, Sastamalan aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto, Valkeakosken aikuislukio, Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ja Valkeakoski-opisto. Hankkeen toteutusaika oli 1.7.2008-30.6.2013.

Oma Ovi -projektissa ohjattiin ja neuvottiin hoiva-alan työvoimakoulutukseen valitsematta jääneitä ja koulutuksen keskeyttäneitä. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisen lisäksi kehitettiin uusia palvelutuotteita työvoimakoulutusvalintoihin. Projektin tavoitteena oli, että hakijat ohjautuisivat nopeammin eteenpäin joko hoiva-alalle tai muulle soveltuvalle alalle. Projekti teki yhteistyötä työhallinnon, alueen oppilaitosten ja työnantajien kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin toteutti Tampereen Aikuiskoulutuskeskus. Toteutusaika oli 1.1.2009-31.12.2011.