Pohjanmaa


Pohjanmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi -projektia. Alueella vakiintuneiksi palvelumalleiksi jäivät Keski-Pohjanmaan alueen Opastin-palvelu ja Pohjanmaan Opin Tori-palvelu, joista molemmat toimivat sitoutuneen verkoston ylläpitäminä ja perustuvat yhden luukun periaatteeseen. Yhteiset alueelliset tapahtumat sekä tietojen vaihtaminen verkoston tapaamisissa nähdään tärkeinä verkostomaisina toimintatapoina, joita projektit ovat edistäneet.

Källan/Lähde-projekti kehitti Pohjanmaan alueen aikuisille suunnattuja suomen- ja ruotsinkielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Toimintaan kuului erityisesti verkostomaisen toiminnan kehittäminen sekä Opinpolku-projektin kanssa yhteistyössä perustetun Opintori-palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen. Projekti toimi aikavälillä 18.8.2009–29.2.2013. Projektin toteutti Pohjanmaan ELY-keskus.

Opin ovi Keski-Pohjanmaalla -projektissa kehitettiin tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalvelujen saatavuutta, laatua ja näkyvyyttä sekä ohjauksellista asiantuntijuutta Keski-Pohjanmaan alueella. Kehittämistyö toteutettiin verkoston yhteistyönä ja tiiviinä yhteistyökumppanina kokonaisuuteen kuului Opin Ovi SME-projekti. Projekti toteutettiin aikavälillä 1.7.2009–31.10.2013. Projektin toteutti Keski-Pohjanmaan aikuisopisto.

Opin Ovi SME (Small and Medium Enterprises) -projektissa kehitettiin yleisiä alueellisia aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluita verkostoyhteistyössä alueen eri organisaatioiden kanssa. Keski-Pohjanmaalla toiminut projekti teki yhteistyötä yritysten kanssa ja keskittyi erityisesti työelämälle ja yrityksille kohdentuviin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin. Projekti toimi aikavälillä 1.8.2009–31.12.2012. Projektin toteutti Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto.

Opinpolku-projekti kehitti Pohjanmaan alueelle verkostoa ja toimintamallia, jolla tuotetaan alueen aikuisväestölle ja elinkeinoelämälle suunnattua laadukasta ja asiakaslähtöistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua. Tavoitteena oli poikkihallinnollinen ja kielinäkökulmista riippumaton palvelujen kehittäminen seitsemän eri aikuiskoulutusorganisaation yhteistyönä. Projekti toteutettiin vuosina 1.8.2008–31.12.2011. Projektin päätoteuttaja oli Vaasan aikuiskoulutuskeskus.