Satakunta

Satakunnan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla yksi Opin ovi –projekti, joka kehitti verkostomaisesti tuotettuja aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjaus-palveluja Satakunnassa. Tuloksena syntyneen verkoston lisäksi projekti tuotti Sataovi - sähköisen palvelukartan, johon koottiin yhteen alueen ohjauspalveluja tuottavat ja heidän palvelutarjontansa, jotta ne olisivat helposti löydettävissä.

Satakunnan Opin Ovi kehitti alueellista aikuisopiskelun ohjausta ja neuvontaa, verkostomaista yhteistyötä ja toimintatapaa sekä alueellisen aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategian 2012–2015. Projektin tehtävänä oli myös aikuisopiskelun TNO-strategian levittäminen ja juurruttaminen. Projekti toteutettiin kahdessa eri aikavälissä: 1.8.2009–31.7.2012 ja 1.8.2012–31.12.2013. Projektin toteutti Satakunnan oppisopimuskeskus yhteistyössä Länsirannikon Koulutus Oy:n, WinNovan sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä, SATAEDUn kanssa. Vuoden 2013 päätoteuttamisvastuu siirtyi WinNovalle.