Uusimaa

Uudenmaan alueella on toiminut kehittämisohjelman alla seitsemän Opin ovi -projektia. Projektien myötä alueverkostot elävät ympäri Uuttamaata, ja jatkossa ne siirtyvät luontevasti ELY-keskuksen ELO-ryhmän valvontaan. Länsi-Uudellamaalla on jäänyt elämään eteispalvelumalliksi nimetty yhteistyökuvio. Mallin ideana on, että asiakas saa samankaltaista palvelua organisaatiosta riippumatta ja häntä ohjataan myös organisaatiosta toiseen, mikäli asiakkaan tarve sitä vaatii. Itä-Uudellamaalla jalkauduttiin yrityksiin ohjaamaan ja tätä pop up -ohjausta tehdään edelleen. Keski-Uudellamaalla sekä pääkaupunkiseudulla järjestetään edelleen tapahtumia verkoston voimin, ja pääkaupunkiseudun kehittämisyhteistyöstä opittuja hyviä käytäntöjä on otettu käyttöön alueen oppilaitoksissa. Pääkaupunkiseudun Urabaari-verkostoyhteistyöhön ovat lähteneet aktiivisesti mukaan myös TE-toimistot.

Opin ovi Uudenmaan ELY-keskuksen tavoitteina on ollut mm. vahvistaa alueen neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien ihmisten verkostoitumista, koota yhteen alueen Opin ovi -projektien tuloksia, kouluttaa TE-toimistojen neuvonta- ja ohjaushenkilöstöä sekä kehittää työelämäyhteistyöhön liittyviä toimintamalleja. Projekti on jatkoa Opin ovi Uudenmaan TE-keskus -projektille, joka pyrki kartoittamaan alueen TNO-palvelut sekä aikuisväestön neuvonta- ja ohjaustarpeet, parantamaan TE-keskuksen ja TE-toimistojen tietämystä aikuisväestön ja elinkeinoelämän neuvonta- ja ohjaustarpeista sekä kehittämään TE-toimistojen neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä vahvistamaan TNO-työhön luotuja verkostomalleja. Opin ovi Uudenmaan TE-keskuksen toteutusaika oli 1.4.2009–30.4.2011, Opin ovi Uuden-maan ELY-keskuksen toteutusaika taas 1.5.2011–31.12.2014. Projektit toteutti Uudenmaan ELY-keskus.

Urabaarista eteenpäin -projektin lähtökohtana ovat Urabaari-pilotista (6.9.2007 - 16.9.2008) nousseet tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämistarpeet pääkaupunkiseudulla. Helsingin Lasipalatsissa sijainnut Urabaari-neuvontapiste syntyi, kun pääkaupunkiseudun Noste-projektiin kuuluneet koulutuksenjärjestäjät päättivät pilotoida ohjauspalvelupistettä pääkaupunkiseudulla. Pilotin jälkeen käynnistyneen Urabaarista eteenpäin -projektin tavoitteena oli lisätä Urabaarin palveluiden tunnettuutta, laajentaa ohjaustoimintaa palvelemaan yritysyhteistyötä, kehittää henkilöohjauksen laatua ja yhdistää pääkaupunkiseudun yritysyhteistyössä käytettyjä lomakkeita. Toteutus-aika oli 15.9.2008–31.3.2011. Projektin toteuttajana oli Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Opin Ovi L-U ja Opin Ovi L-U 2 loivat Länsi-Uudellemaalle monialaisen ohjauksen ja neuvonnan asiantuntijaverkoston, aikuisohjauksen ja -neuvonnan strategian sekä toimintasuunnitelman. Lisäksi projekteissa on kehitetty edelleen Noste-hankkeessa kokeiltuja kysyntälähtöisiä menetelmiä, luotu alueellinen ohjaus- ja neuvontapalvelumalli sekä kehitetty verkostossa toimivien ammattilaisten osaamista. Opin Ovi L-U:n toteutusaika oli 1.11.2008–30.4.2012. Jatkoprojekti Opin Ovi L-U 2:n toteutusaika oli 1.5.2012–31.7.2013. Projektia hallinnoi Luksian aikuisopisto.

Itä-Uudenmaan Opin oven tavoitteena oli kehittää alueellisten toimijoiden yhteistyötä, aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä alueen ohjausosaamista ja lisätä asiakaslähtöisyyttä alueen koulutustarjonnassa. Projektin tavoitteina oli alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittäminen, aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden määrän lisääminen, ohjausosaamisen kehittäminen ja alueen koulutustarjonnan muovaaminen entistä asiakaslähtöisemmäksi. Projektissa pyrittiin luomaan kaksikielinen alueellinen TNO-verkosto, alueellinen neuvonta- ja ohjausstrategia, tuomaan verkostovalmennuksia alueen ohjausverkostolle sekä pilotoimaan alueellista ohjauspalvelupistettä. Projektin toteutusaika oli 1.8.2008–31.12.2012. Projektia koordinoi Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Edupoli.

KUUMA Opin Oven tavoitteena oli luoda alueellinen toiminta- ja yhteistyöverkosto Keski-Uudenmaan aikuisohjaukseen. Ensimmäisessä vaiheessa projekti loi alueellisen aikuisohjauksen yhteistyöstrategian Keski-Uudenmaan alueelle. Tämän pohjaksi tehtiin alkukartoitukset alueen olemassa olevasta aikuiskoulutustarjonnasta, tutkintojen järjestämismahdollisuuksista sekä henkilökohtaistamiskäytännöistä. Valmiin strategian pohjalta laadittiin alueelliset aikuisohjauksen toimintamallit. Lisäksi projektissa tuotettiin alueen ohjauksesta tietoa KUUMA Opin ovessa mukana olevien toimijoiden verkkosivuille ja pilotoitiin ohjauspistetoimintaa. Projektin toteutusaika oli 1.12.2008–30.6.2012. Projektin päätoteuttajana ja hallinnoijana toimi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, osatoteuttajia olivat Seura-kuntaopisto ja TTS-koulutus.

EDU-VUXEN kehitti aikuisten ruotsinkielisiä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita valtakunnallisella tasolla. Projektin tavoitteina oli aikaansaada pysyvä ja kattava ruotsinkielistä aikuisohjausta ja -koulutusta koordinoiva verkosto, laatia helposti lähestyttävä informaatiopaketti ruotsinkielisistä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista, luoda yhteydenottokanavia työnhakijoiden, työnantajien sekä koulutusorganisaatioiden välille ja yhdenmukaistaa ruotsinkielinen ammatillinen opettajankoulutus suomenkielisen vastaavan koulutuksen kanssa. Projekti toimi aikavälillä 20.8.2008–31.12.2012. Projektin toteuttajana toimi Arcada.