Koordinoivat projektit

Kehittämisohjelman koordinoinnista vastasi Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti. Projektin tehtävänä oli tukea muita kehittämisohjelman projekteja, koota niissä syntyviä tuloksia sekä hyviä käytäntöjä ja levittää niitä valtakunnallisesti. Koordinaatioprojekti piti yhteyttä Itä-Suomen vastaavia toimintoja toteuttaviin tahoihin. Projektin tavoitteina oli mm. luoda verkosto alueellisten ja valtakunnallisten projektien välille, tukea ja ohjata muiden projektien sisällöllistä kehittämistyötä, koota yhteen, tiivistää, dokumentoida ja levittää muiden projektien tulokset sekä lisätä vuorovaikutusta toimintapolitiikkaa linjaavien tahojen ja aikuisten ohjauksen toimijoiden kesken. Aikuisohjauksen koordinaatioprojektia toteutti JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu aikavälillä 1.8.2008-31.12.2014.

LAITURI-projektin tavoitteena oli vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista alueilla. Projekti teki tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittämistyötä yhdessä ELY-alueitten toimijoiden (Opin ovi -projektit, ELY-keskukset, TE-toimistot, alueen elinkeinoelämä ja oppilaitokset) kanssa. Menetelminä alueellisen yhteistyön ja sisällöllisen kehittämistyön parantamisessa käytetään esim. konsultatiivisia ja tulevaisuuteen suuntaavia keinoja, joiden avulla eri hallinaloilla työskentelevät henkilöt voivat kohdata toisiaan ja luoda uutta. LAITURI-projektia toteutti Koulutus- ja Kehittämiskeskus Salmia aikavälillä 1.5.2010-31.12.2010.

Koordinaatioprojektin Opin ovi -webinaarit

Opin ovia koordinoimassa

LAITURI-projekti monessa mukana

Hannele Torvinen verkostovalmentaa vahvan osaamisen turvin

Alueellisten ELO-ryhmien muodostaminen etenee positiivisessa hengessä

Koordinaatioprojektin Opin ovi -kiertueen raportit

LOPAHDUS - koordinaatioprojektin loppujulkaisu

Verkostoitujan apu -virikekirja

Opin ovesta eteenpäin -julkaisu

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Tulevaisuutta kuunnellen: alueellisia yhteistyökäytäntöjä kehittämässä

TNO-palvelujen alueellinen yhteistyö ja koordinointi

 

Aikuisohjauksen kehittäminen maalisuoralla

ELO-opas, konsultaatioita ja vertaistukea elinikäisen ohjauksen kehittämiseen

LAITURI tiedottaa -artikkelit Opin ovi -kanavalla

Podcastaajan matkassa

URAkahvilasta uuteen koulutukseen ja paremmin arkeen kiinni

Kehittämisohjelman loppujulkaisu

Verkostoitujan apu

Elinikäisen ohjauksen verkkolehti Elo

Opin ovi -kanava

LAITURI Salmian sivuilla

LAITURIn Elo-opas