Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen alueella on toiminut kehittämisohjelman alla neljä Opin ovi –projektia.

Edu-Vuxen Åbolandin tavoitteena oli parantaa ja syventää aikuisohjauksen osaamista, lisätä yhteistyötä yli organisaatiorajojen aikuiskoulutustoimijoiden välillä, parantaa aikuisohjauksen näkyvyyttä Turunmaalla, kehittää aikuiskoulutuksen osuvuutta sekä kartoittaa työelämän koulutustarpeita. Projektin toteutti Åbo Akademin ja Yrkeshögskolan Novian elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande, CLL). Toteutusaika oli 1.9.2009–30.6.2013.

Varsinais-Suomen OpinOvi oli alueen aikuiskoulutusta tarjoavien oppilaitosten sekä oppisopimustoimistojen yhteinen projekti, jonka tavoitteena oli perustaa yhteinen ohjauspalvelupiste Opin Ovi aikuisopiskeluun -projektin kanssa. Lisäksi projekti pyrki mm. kehittää ohjaus- ja neuvontapalvelujen asiakaslähtöisyyttä, parantaa niiden saatavuutta, vahvistaa aikuiskoulutusorganisaatioiden verkostoitumista ja yhteistyötä sekä lisätä henkilöstön osaamista. Projektin koordinaattorina toimi Turun Aikuiskoulutuskeskus ja osatoteuttajiin kuuluivat Ammattiopisto Livia, AXXELL Utbildning, Faktia Koulutus Oy, JAKK Koulutus Oy, Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun aikuisopisto, Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus, Turun oppisopimustoimisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun kristillinen opisto ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea. Projektin toteutusaika oli 1.8.2008–31.5.2012.

Opin Ovi aikuisopiskeluun tuotti alueellisen OpinOvi -palvelupisteen yhteistyössä oppilaitosten projektin kanssa. Lisäksi se pyrki mm. tuottamaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa koulutuksista ja niiden rahoittamisesta yksittäisille aikuisille, kannustamaan asiakkaita aikuisopiskeluun tiedotuksen ja ohjauksen keinoin sekä kehittämään verkostolle uusia yhteistyömuotoja. Projektin toteutti Varsinais-Suomen TE-toimisto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Toteutusaika oli 18.8.2008–29.2.2012.

Aikuisopiskelun OpinOvi Varsinais-Suomessa projektin päätavoitteena oli kytkeä alueellisen aikuisohjausstrategian kehittämisehdotukset käytännön toimenpiteiksi. Muihin tavoitteisiin lukeutuivat TNO-palvelumallien juurruttaminen, verkostojen ylläpito, verkostomaisen työskentelytavan kehittäminen edelleen sekä ohjaustyötä tekevien osaamisen kehittäminen. Projektia koordinoi Turun Aikuiskoulutuskeskus yhteistyössä Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen, Salon seudun aikuisopiston sekä Raision aikuiskoulutuskeskus Timalin kanssa. Toteutusaika oli 1.6.2012–30.6.2014.