Arviointi- ja tutkimusprojektit

Opin ovien taustalla olevaan kehittämisohjelmaan on kuulunut myös arviointi- ja tutkimusosuus. Tutkimus- ja arviointityötä tehtiin aluksi NUOVE-projektissa, joka kehitti myös valtakunnallisia sähköisiä palveluita. NUOVEn päätyttyä arviointityö siirtyi Valtakunnallisen kehittämisohjelman arviointi -projektin vastuulle. Niiden ohella Unelmia uudesta työstä -projekti on tukenut pätkätöissä olevia erilaisin selvityksin ja julkaisuin.

NUOVE neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojektiin kuului kaksi osiota: koulutusneuvonnan ja uraohjauspalvelujen kehittäminen verkossa sekä tutkimusosio. Projektin tavoitteena oli parantaa neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuutta kehittämällä koulutusneuvonnan ja uraohjauksen verkkopalveluja ja palvelukanavia. Kohderyhmiin lukeutuivat työ- ja elinkeinohallinnon koulutusneuvonnan ja uraohjauksen ammattilaiset, ko. palveluihin liittyvät sidosryhmät sekä tavalliser kansalaiset. Projektia toteutti työ- ja elinkeinoministeriö. Projektin toteutusaika oli 1.9.2008-31.12.2011.

Valtakunnallisen kehittämisohjelman arvioinnin kohteena olivat valtakunnallisen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun kehittämisohjelman projektit. Lisäksi arvioinnissa tarkasteltiin valtakunnallisen Elinkäisen ohjauksen yhteistyöryhmän (ELO-ryhmän) toimintaa ja roolia kehittämisohjelmassa. Arvioinnin aikana pyrittiin antamaan konkreettisia ehdotuksia projekti- sekä laajemmin koko ohjelmatoiminnan kehittämiseksi. Arvioinnin kohdentumista ja tarkastelunäkökulmia ohjasi viitekehys, jonka mukaisesti arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa mm. projektien toimenpiteistä ja prosesseista, tuotoksista ja tuloksista, vaikuttavuudesta sekä hyödystä ja kestävyydestä. Projektin tilaajana toimi työ- ja elinkeinoministeriö, ja arviointityön toteutti Kuntoutussäätiö. Projektin toteutusaika oli 1.9.2008-31.12.2013.

Unelmia uudesta työstä -projektin tavoitteena oli tukea epävarmassa työsuhteessa työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Projektin avulla autettiin oppilaitoksia valmistamaan opiskelijoita siihen, että vakituista työpaikkaa ei heti opintojen jälkeen löydy vaan työtä joudutaan tekemään pätkissä. Projektilta oppilaitokset saivat materiaalia, jonka avulla ne pystyivät tukemaan opiskelijoita työuran pätkittäisellä alkutaipaleella. Materiaali auttoi myös dokumentoimaan osaamista järkevästi ja luomaan työurasta hallittua ja suunnitelmallista. Projektissa tuotettiin selvitys joustoturvan käyttökokemuksista sekä artikkeli osaamisperusteisen työtodistuksen kirjoittamisesta. Projekti järjesti myös seminaarin pätkätyöhön liittyvistä kysymyksistä ja vieraili oppilaitoksissa. Materiaalia tuotettiin niin opettajien kuin pätkätyöläisten itsensä käyttöön. Projektia toteutti TJS Opintokeskus yhdessä STTK:n kanssa. Projektin toteutusaika oli 1.1.2010-31.3.2013