Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti tarjoamaan Opin ovi -hankkeille verkostovalmennusta

Valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan kaavailtiin suunnitteluvaiheessa erillistä verkostovalmennuskokonaisuutta alueellisten Opin ovi –hankkeiden tueksi. Loppuvaiheessa tämä osio vedettiin pois. Lukuisissa keskusteluissa nousi kuitenkin esille verkostovalmennuksen tarve alueellisissa projekteissa. Asiasta keskusteltiin myös valtakunnallisen ohjelman kehittämistiimin kokouksissa pitkin kevättä 2009 ja koordinaatioprojekti teki asiasta kyselyn aluehankkeille. Kehittämistiimissä sovittiin, että Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti pyrkisi omalta osaltaan vastaamaan tarpeeseen.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti on varannut työaikaresursseja JAMK/AOKK:n kokeneilta kouluttajilta lukuvuodelle 2009-2010 ja tarjoaa tiiviitä verkostovalmennuspaketteja niille Opin ovi -projekteille, jotka kokevat niitä eniten tarvitsevansa.

Tämä asiantuntijoiden työpanos on alueellisille hankkeille maksutonta. Jokainen konsultaatio suunnitellaan yhdessä alueellisen Opin ovi -hankkeen kanssa kullekin alueelle mahdollisuuksien mukaan räätälöitynä.

Rajoitukset

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ei hankesuunnitelmansa mukaisesti tarjoa koulutusta. Nyt kasattu asiantuntijaresurssi on myös tuntimäärältään sen verran rajallinen, että n. kuuden tunnin verkostovalmennuspäiviä (mukaan lukien suunnittelu, räätälöinti, matkustaminen ja mahdollinen palaute) pystytään tarjoamaan kullekin alueelle tässä vaiheessa vain 1-2 kertaa/alue.

Koordinaatioprojektilta tuleva asiantuntijapaketti on tiivis, konsultatiivinen, ideoita antava ja tarkoitettu käytettäväksi alueellisen Opin ovi -projektin henkilöstön ja projektin strategiatyöryhmän (tai vastaavan) työn käynnistäjäksi ja tueksi. Verkostovalmennuksen tärkeimpänä tavoitteena on tukea alueellisen ohjausstrategian ja toimintasuunnitelmien tekemistä. Kaikilla alueellisilla hankkeilla ei ole tarvetta verkostovalmennukselle ja osa hankkeista on jo hankkinut siihen liittyvää koulutusta (huomattavasti laajempana) omalla rahoituksella muualta. Näitä asiantuntijaresursseja ei voi käyttää alueilla aivan ruohonjuuritason verkostovalmennuksena. Itä-Suomen Opin ovi -hankkeet ovat valitettavasti tämän palvelun ulkopuolella.

Käytännössä

Koordinaatioprojekti on tiedottanut alueellisia projekteja tarjolla olevista aikatauluista verkostovalmennusta ja ohjausta varten, ja aluehankkeet voivat varata näistä ajoista alustavasti itselleen sopivia ajankohtia. Toiveiden pohjalta lopullisen toteutuspäivän kullekin alueelle valitsee koordinaatioprojekti. Eri puolilla Suomea toteuttava konsultaatio pyritään järjestämään niin, että peräkkäisinä päivinä tavataan projekteja samalta maantieteelliseltä alueelta matkustamisen minimoimiseksi.

Koordinaatioprojekti vastaa verkostovalmentajien palkoista, päivärahoista, matka- ja majoituskustannuksista. Alueprojektien vastuulle jää järjestää tilat, koota tapaamisesta eniten hyötyvä ryhmä paikalle ja sopia yhdessä kouluttajien kanssa päivän tarkemmasta sisällöstä ja jatkohyödyntämisestä.

Ota yhteyttä!

Projektipäällikkö Erno Hyvönen toimii yhteyshenkilönä ja koordinoijana verkostovalmennuksien toteuttamisessa.

Käytettävissä olevia päivämääriä (tilanne 8.9.09):
- vuonna 2009: ti 27.10., ke 28.10., ti 3.11., ma 7.12., to 10.12.
- vuonna 2010: ma 8.2. - ti 9.2., ma 15.2. - ke 17.2.
Päivämääriin saattaa tulla muutoksia.