Päijät-Hämeen Opin ovi

Päijät-Hämeen Opin ovi

Päijät-Hämeen Opin ovi on aikuisohjauksen kehittämishanke, jonka tarkoituksena on edistää alueen aikuisohjaustoimijoiden verkostoituvaa yhteistyötä asiakaslähtöisten ohjauspalvelujen saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

Haasteet

 • Yhteiskunnalliset muutokset ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät panostusta aikuiskoulutukseen ja ohjauspalvelujen kehittämiseen.
 • Tarve edistää työvoiman saatavuutta ja työikäisen väestön osaamistason kohottamista.
 • Tarve luoda uudenlaisia aikuisohjauksen palvelukonsepteja ja yhteistyömalleja aikuisväestön ja työelämän tarpeisiin.

Tavoitteet

Päijät-Hämeen aikuisohjaus- ja neuvontahenkilöstön yhteistyö:

 • yhteistyörakenteiden ja ohjauksellisen osaamisen kehittäminen
 • uusien, innovatiivisten välittävien palvelujen ja yhteistoimintamallien luominen

Ohjaus- ja neuvontapalvelujen näkyvyyden ja saavutettavuuden parantaminen:

 • uudenlaisia hakevan toiminnan muotoja ja ohjauspalveluja työikäisen aikuisväestön sekä työelämän organisaatioiden käyttöön
 • helposti saavutettavat, näkyvät, monikanavaiset ja henkilökohtaistetut palvelut
 • jo olemassa olevien, hyväksi havaittujen toimintojen hyödyntäminen kehittämistyössä

Tulokset

Tuloksena on verkostomainen palvelukonsepti:

 • ohjauksen ja neuvonnan alueellinen strategia ja toimintasuunnitelma
 • ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkottunut ja osaava henkilöstö
 • aikuisohjauksen ja työyhteisöjen osaamisen kehittämisen uudet palvelut ja toimintamuodot

Palvelukonseptilla tavoitellaan hallinnonalat ja organisaatiorajat ylittävää ohjauksellista yhteistyötä ja asiakaslähtöisiä palveluja, joita voivat olla esimerkiksi ohjausjatkumot, palvelupisteet ja sähköiset ratkaisut. Tarkoituksena on, että tietoa, neuvontaa ja ohjausta on saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

Kohderyhmät

 • Päijät-Hämeen alueella ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt koulutus- ja muissa työelämän organisaatioissa
 • Työikäinen aikuisväestö, erityisesti aikuiskoulutuksen aliedustetut ryhmät
 • Laajasti maakunnan aikuiskoulutustoimijat

Toteutusaika

1.9.2008-31.3.2012

Rahoitus

Kokonaisbudjetti 856 930 euroa (sisältää toimijoiden oman työpanoksen). Projektia rahoitetaan "Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin" -valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta. Projektin rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Hallinnoija

Lahden ammattikorkeakoulu

Yhteistyökumppanit

Lahden yliopistokeskus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (Vierumäen yksikkö), Koulutuskeskus Salpaus, Lahden diakonian instituutti, Lahden yhteiskoulun aikuislukio, Tuoterengas, Heinolan kansalaisopisto, Lahden kansanopisto, Itä-Hämeen opisto, Harjulan kansalaisopisto, Wellamo-opisto, Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Suomen urheiluopisto, Hämeen ELY-keskus, Päijät-Hämeen Työ- ja elinkeinotoimisto, Heinolan Työ- ja elinkeinotoimisto, LAKES - Lahden alueen kehittämisyhtiö Oy, Päijät-Hämeen yrittäjät ry, Päijät-Hämeen liitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kehittämisohjelma toteutetaan opetusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä.

Toteuttajina ovat sekä oppilaitosten että alueellisten ELY-keskusten hankkeet. Myös Päijät-Hämeessä on kaksi Opin ovi -hanketta:

 • Päijät-Hämeen Opin ovi (hallinnoija Lahden ammattikorkeakoulu)
 • Opin ovi Hämeen TE-keskus (hallinnoija Hämeen TE-keskus).

Lisätietoja Päijät-Hämeen Opin ovi -projektista on myös LAMK:n sivustolla, katso esim. projektisivut