Opin ovi - tuotteet ja käytännöt - Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat

 

Tuotekortti header

Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat

 
MITÄ & MITEN

Ovat verkostoyhteistyönä toteutettuja tieto-, neuvonta- ja ohjaustapahtumia, jotka järjestetään pääsääntöisesti Tampereen Koskikeskuksessa. Esillä on aikuiskoulutukseen, opiskeluun, opiskelun rahoitukseen, tutkintoihin jne. liittyvää tietoa. Aikuiskoulutusmahdollisuudet ovat esillä alakohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisen neuvonnan ja ohjauksen. Tilaisuudet järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

KENELLE

Ovat suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Pirkanmaan aikuiskoulutusorganisaatioiden, alueen TE-toimistojen ja muiden tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuottavien organisaatioiden kanssa. Tapahtumat on suunnattu
-    aikuiskoulutusta suunnitteleville työttömille tai työssä oleville henkilöille
-    aikuiskoulutukseen hakeutuville
-    uravalintatilanteessa oleville
-    kaikille aikuisopiskelusta kiinnostuneille henkilöille

MIKSI

Tapahtumat tehostavat ja parantavat Pirkanmaan alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä kehittävät organisaatioiden ja eri hallintokuntien välistä yhteistyötä ja lisäävät organisaatioiden välistä tuntemusta. Alueen koulutusmahdollisuuksien tuntemus edistää ja tehostaa asiakaslähtöisyyttä käytännön ohjaustyössä. Tapahtumiin osallistujat saavat henkilökohtaista tietoa, neuvoa ja ohjausta mm.
-    Pirkanmaan aikuiskoulutusmahdollisuuksista
-    koulutusten sisällöistä, valintakriteereistä, alkamisajoista
-    opintojen rahoituksesta
-    tutkinnoista, tutkintojärjestelmästä
-    Pirkanmaan aikuiskoulutusorganisaatioista

Tapahtumien avulla em. tietoa viedään sinne, missä ihmisetkin ovat sekä pyritään innostamaan aikuisia opiskelemaan, hankkimaan tutkinto, täydentämään omaa osaamista ja siten parantamaan omaa työmarkkina-asemaansa.

TUOTTAJA

Opin Ovi Pirkanmaa.  Projektin päättymisen jälkeen tilaisuuksien organisoinnista huolehtii alueellisen Pirkanmaan ELY -keskuksen nimeämän Ohjauksen yhteistyöryhmän kokoama työryhmä.

YHTEYSTIEDOT  

http://www.opinovi.fi maija.pekkanen(at)takk.fi

TUOTERYHMÄ

ASIAKKAALLE

AVAINSANAT

neuvonta, ohjaus, verkostoyhteistyö

PÄIVÄMÄÄRÄ

11.6.2012

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa

Palaa takaisin sivulle Hyvät käytännöt - Asiakkaalle