Ammatinvaihto-keskustorilla-tapahtuma Tampereella -tuotekortti

Tuotekortti header

AMMATINVAIHTO KESKUSTORILLA -TAPAHTUMA

 
MITÄ & MITEN

 Ammatinvaihto Keskustorilla -tapahtuma on verkostoyhteistyönä toteutettu tieto-, neuvonta- ja ohjaustapahtuma.  Tapahtuma järjestetään elokuussa Tampereen Keskustorilla ja esillä on aikuiskoulutukseen, opiskeluun, opiskelun rahoitukseen, tutkintoihin jne. liittyvää tietoa. Aikuiskoulutusmahdollisuudet ovat esillä alakohtaisesti, mikä mahdollistaa asiakaslähtöisen neuvonnan ja ohjauksen. Tapahtuma järjestetään kerran vuodessa.  Tapahtumaan osallistuvat organisaatiot maksavat n. 100 € suuruisen osallistumismaksun kulujen kattamiseksi.

KENELLE  

Ammatinvaihto Keskustorilla -tapahtuma on Pirkanmaan aikuiskoulutusorganisaatioille, alueen TE-toimistoille ja muille tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja tuottaville organisaatioille yhteistyössä toteutettavaksi suunniteltu tapahtuma, joka on suunnattu

-          aikuiskoulutusta suunnitteleville työttömille tai työssä oleville henkilöille

-          aikuiskoulutukseen hakeutuville

-          uravalintatilanteessa oleville

kaikille aikuisopiskelusta kiinnostuneille henkilöille
MIKSI

Ammatinvaihto Keskustorilla -tapahtuma tehostaa ja   parantaa Pirkanmaan alueen  tieto-,   neuvonta- ja ohjauspalveluja. Tilaisuuksien järjestäminen kehittää   organisaatioiden ja eri hallintokuntien välistä yhteistyötä ja lisää   organisaatioiden välistä tuntemusta. Alueen koulutusmahdollisuuksien tuntemus   edistää ja tehostaa asiakaslähtöisyyden periaatetta käytännön ohjaustyössä.   Tapahtumaan osallistujat saavat henkilökohtaista tietoa, neuvoa ja ohjausta   mm.

-            Pirkanmaan aikuiskoulutusmahdollisuuksista

-            koulutusten sisällöistä, valintakriteereistä,   alkamisajoista

-            opintojen rahoituksesta

-            tutkinnoista, tutkintojärjestelmästä

-            Pirkanmaan aikuiskoulutusorganisaatioista

Tapahtumien   avulla em. tietoa viedään sinne, missä ihmisetkin ovat. Tapahtumien avulla   pyritään innostamaan aikuisia opiskelemaan, hankkimaan tutkinto, täydentämään   omaa osaamista ja siten parantamaan omaa työmarkkina-asemaansa.

TUOTTAJA  

Opin Ovi Pirkanmaa -projekti yhteistyössä Työvoima   Liikkeelle Pirkanmaalla -projektin kanssa.    Projektin päättymisen jälkeen tilaisuuksien organisoinnista huolehtii   alueellisen Pirkanmaan ELY -keskuksen nimeämän Ohjauksen yhteistyöryhmän kokoama   työryhmä.

YHTEYSTIEDOT    

www.opinovi.fi, maija.pekkanen(at)takk.fi

www.mol.fi/toimistot/tampere, janne.virtala(at)te-toimisto.fi

TUOTERYHMÄ  

ASIAKKAALLE / Info- ja neuvontatilaisuudet

AVAINSANAT  

neuvonta, ohjaus,   verkostoyhteistyö

PÄIVÄMÄÄRÄ  

11.6.2012

Tuotekortti footer


Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa