SÄHKÖLUUKKU – SÄHKÖINEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO

Tuotekortti header

SÄHKÖLUUKKU – SÄHKÖINEN ASIANTUNTIJAVERKOSTO

 
MITÄ & MITEN

 Sähköinen asiantuntijaverkosto on ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien käyttöön tarkoitettu työskentelyalusta ja verkkotyökalu. Tämän avulla ohjaaja voi ohjaus- ja/tai neuvontatilanteessa kääntyä verkostossa mukana olevien asiantuntijoiden puoleen sellaisissa asiakkaan kysymyksissä, joihin hän ei itse tiedä/löydä vastausta. Sähköisen ”luukun” kautta saamansa vastauksen ohjaaja välittää asiakkaalleen asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakas saa tarvitsemansa palvelun yhdeltä luukulta.

KENELLE  

Sähköinen verkkotyökalu on tarkoitettu Pirkanmaan alueella toimivien neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien käyttöön helpottamaan käytännön asiakastyötä.

MIKSI

 Sähköinen asiantuntijaverkosto

-          turvaa asiakkaalle välitetyn tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden

-          mahdollistaa sen, että asiakas saa palvelun yhdeltä luukulta

-          lisää alueen neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien työntekijöiden verkostoitumista ja monihallinnollista yhteistyötä

-          nopeuttaa ja helpottaa tiedon saamista ja välittämistä

TUOTTAJA  

Opin Ovi Pirkanmaan ideoima, Länsi-Pirkanmaan   koulutuskuntayhtymän hallinnoiman AVOIN -hankkeen (ESR) toteuttama (1.12.2011   – 31.12.2013).

YHTEYSTIEDOT    

www.lpkky.fi
minna.hauhia(at)lpkky.fi

maija.pekkanen(at)takk.fi

TUOTERYHMÄ  

OHJAAJALLE/ Ohjauksen työkalut ja aineistot

AVAINSANAT  

neuvonta, ohjaus, verkostoyhteistyö

PÄIVÄMÄÄRÄ  

11.6.2012

Tuotekortti footer


Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa