Opin ovi -auto

 

Tuotekortti header

OPINOVI-AUTO

 
MITÄ & MITEN

 

Opin   Ovi-auto on liikkuva ohjauksen ja neuvonnan palvelupiste. Auto liikkuu pitkin   Pirkanmaata ja palvelee sekä henkilö- että yritysasiakkaita. Ohjauksen ja   neuvonnan palvelumalli perustuu asiantuntijuusperiaatteelle, jolloin eri   paikkakunnilla kulloisenkin tilanteen mukaan on neuvonta- ja ohjaustyötä   tekemässä ao. alueen asiantuntijoita.    Auton toimintamuodoiksi ovat vakiintuneet

-            Ryhmätapaamiset (esim. ohjaavat koulutukset ja   työnhakuryhmät)

-            Henkilökohtaiset asiakastapaamiset (esim.   ryhmätapaamisten jälkeen yksilölliset keskustelut ja erikseen ajanvarauksella   sovitut tapaamiset)

-            Erilaisiin alueellisiin tapahtumiin osallistuminen (esim.   toritapahtumat, messut, markkinat, kauppojen ja kirjastojen edustat)

-            Yrittäjäjärjestöjen järjestämiin tapahtumiin   osallistuminen (esim. yrittäjäillat, yrittäjiksi aikoville suunnatut   tapahtumat)

-            Yrityskäynnit (esim. henkilökohtaiset vierailut   yrityksissä, osaamisen kehittämistarpeiden kartoitus yrityksissä)

KENELLE  

Opin   Ovi -auto palvelee pirkanmaalaisia oman osaamisen kehittämisestä   kiinnostuneita ja uravalintatilanteessa olevia henkilöasiakkaita sekä pieniä   ja keskisuuria yrityksiä yrityksen kokonaisvaltaisen kehittämisen ja   osaamisen johtamisen kysymyksissä.


 Auton toiminnasta hyötyvät myös Pirkanmaalaiset koulutus- ja   kehittämispalveluja tuottavat organisaatiot, koska auton palvelujen kautta   tarjolla olevat palvelut tulevat tunnetuksi ja palveluja tarvitsevat   henkilöasiakkaat että yritysasiakkaat löytävät palvelut ja osaavat käyttää niitä   paremmin.

MIKSI

 

Ohjaus-   ja neuvontatyö on asiakaslähtöistä, asiakkaan tarpeista lähtevää. Toiminta   toteutetaan verkostoyhteistyönä, jolloin koko Pirkanmaan asiantuntijaverkoston   asiantuntemus saadaan palvelemaan yksittäisiä ohjaus- ja neuvontatilanteita. Neuvonta-   ja ohjauspalvelut viedään asiakkaiden luo ja he saavat palvelun yhdeltä   luukulta.

Auton   palvelut pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan työelämän haasteisiin, osaavan   työvoiman saannin tarpeisiin, koulutusvalintojen ohjautumiseen paremmin   työllistäviin vaihtoehtoihin, työurien pidentämiseen, virhevalintojen   karsimiseen jne. 

 
TUOTTAJA  

Opin   Ovi Pirkanmaa -projektin päättymisen jälkeen TAKK hallinnoi ja rahoittaa toiminnan,   LPKKY, Pirkanmaan ELY -keskuksen yrityspalvelut, SASKY. PIRKO ja TAO ovat   lupautuneet ostamaan palveluja joko vuotuisella rahoitusosuudella tai   päivähinnalla. Verkostoa laajennetaan edelleen.

 

YHTEYSTIEDOT    

www.opinovi.fi/auto

maija.pekkanen(at)takk.fi,   pertti.nurmi(at)takk.fi

TUOTERYHMÄ  

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖ/ TNO -palvelumallit ja -käytännöt

AVAINSANAT  

neuvonta, ohjaus,  verkostoyhteistyö, yritykset

PÄIVÄMÄÄRÄ  

11.6.2012

Tuotekortti footer

 

Lataa tämä tuotekortti pdf-muodossa