ERKKERI, valtakunnallinen koulutushanke

ERKKERI valmentaa ja verkottaa

Yhteistyössä on voimaa - ERKKERI valmentaa ja verkottaa! 

Hyvän aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun alku on asiantuntevassa ohjaushenkilöstössä. Kehittyvän ja toimivan aikuisten ohjauspalvelujärjestelmän alku on yhdessä toimiva, oppiva yhteistyöverkosto.

Alueellisten yhteistyöverkostojen ja palvelujen rakentamiseen tarvitaan Opin Ovet. Mutta tarvitaan myös jotain muuta. Tarvitaan ERKKERI. Eikä mikä tahansa ERKKERI, vaan innostava ja voimaannuttava.

ERKKERI on Opin Ovien kaveri!paikkakunnat_kartalla_2011

 • Se on aikuisohjaajien ohjaustaitojen sekä moniammatillisen verkostotyön kehittämisprojekti, joka kuuluu valtakunnalliseen Opin Ovi-hankeperheeseen
 • Se mahdollistaa alueellisten verkostojen kohtaamisen säännöllisesti samalla, kun ohjaushenkilöstön ohjausosaaminen kasvaa.
 • Sen valmennukset ovat 5 op, 30 op ja 60 op laajuisia
 • Sen koulutukset ovat tarkoitettu neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville henkilöille työ- ja elinkeinohallinnossa, aikuiskoulutusorganisaatioissa, yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, aikuislukioissa, vapaan sivistystyön organisaatioissa, järjestöissä sekä yhdistyksissä.

 ERKKERI 5 op - Kun ohjaukseen rakennetaan peruspilareita tai lisätään erikoisosaamista neuvonta- ja ohjaustyössä

Painotuksina ovat mm.

 • Aikuisten ohjauksen ja neuvonnan perusosaaminen
 • Ratkaisukeskeinen ja voimavaraistava ohjausosaaminen
 • Monikulttuurinen ohjausosaaminen
 • Uusmedia ohjaus- ja neuvontatyössä

ERKKERI 30 op - Kun syvennetään ohjausosaamista ja kudotaan verkkoja tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluissa

Sisältönä:

 • Aikuisohjaus työelämän voimavarana
 • Minä aikuisten ohjaajana
 • Aikuisten uraohjaus ja neuvontatyö
 • Aikuisten ohjauksen ryhmäkohtainen erityisteema
 • Ohjaus- ja neuvontapalvelut alueellasi
 • Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyön kehittäminen

ERKKERI 60 op - kun pätevöidytään opinto-ohjaajaksi

 Opinto-ohjaajan osaamisalueet:

 • oppimisen ohjaaminen
 • toimintaympäristön kehittäminen
 • jatkuva oppiminen
 • yhteistyö ja vuorovaikutus

Hakeminen 60 op:n koulutuksiin on päättynyt.

ERKKERI on aikuisohjaajien ohjaustaitoja sekä moniammatillista verkostotyötä kehittävä valtakunnallinen projekti, jota hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Projekti toteutetaan yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian TE-ERKKERI-projektin kanssa.

ERKKERI kuuluu Opin Ovi -hankeperheeseen ja sitä toteutetaan vuosina 2008 - 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön ja Euroopan sosiaalirahaston tuella.