Keski-Suomen Opin ovi

Keski-Suomen Opin ovi -projektin tavoitteena on kehittää maakuntaan elinikäistä oppimista tukevat asiakaslähtöiset aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut. Ohjaustarpeisiin vastataan moniammatillisen verkostoituneen yhteistyön avulla. Tarkoitus on vastata aikuisväestön kasvavaan ohjaustarpeeseen ja turvata maakunnan osaavan työvoiman saatavuus.

Projekti on kiinteässä yhteydessä "Toimivat työmarkkinat - osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen" -kehittämisohjelmaan.

Projektin lähtökohtia

 • Aikuisten ohjauspalvelut ovat hajanaisia, aikuisen on vaikea löytää "oikeaa luukkua"
 • Aikuisten ohjauspalvelut eivät ole tasapuolisesti kaikkien saatavilla
 • Asiakasryhmien tunnistaminen ja määrittely nopeasti muuttuvilla työmarkkinoilla on haastavaa
 • Ohjaustyötä tekevät eivät tunne riittävästi toistensa toimintaa
 • Aikuiskoulutuksen ja -ohjauksen tarve maakunnassa kasvaa lähivuosina erittäin merkittävästi

Projektin tavoitteena on

 • Laatia aikuisohjauksen alueellinen strategia ja kehittämisohjelma
 • Koota aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät organisaatiot verkostoksi
 • Tunnistaa ohjaus-ja neuvontatyötä tekevien organisaatioden erityisosaaminen ja sopia verkoston työnjaosta
 • Koota alueellista aikuisohjauksen kehittämistyötä (clearing house)
 • Luoda verkoston käyttöön uudenlaisia yhteisiä ohjauksen työkaluja sekä toimintatapoja
 • Luoda paikallisesti toimiva, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas ohjaustoiminnan yhteistoimintatapa
 • Kehittää maakunnan ohjaus- ja neuvontahenkilöstön verkosto-ohjausosaamista

Projektin tulokset

 • Keski-Suomen aikuisohjauksen alueellinen strategia
 • Kuvatut aikuisohjauksen palvelujärjestelmät, rakentuva palaute- ja arviointijärjestelmä
 • Toimiva aikuisohjauksen paikallinen ja alueellinen yhteistoimintaverkosto, jolla on käytössä moniammatillinen ja monipuolinen ohjausosaaminen, uudenlaisia ohjauksen työkaluja ja yhtenäisiä toimintatapoja
 • Paikalliset aikuisohjauksen ja -neuvonnan pysyvät toimintatavat
 • Ohjaushenkilöstön lisääntynyt osaaminen

Kohderyhmä

Aikuisten ohjaus- ja neuvontapalveluja tuottavat keskisuomalaiset organisaatiot ja niiden henkilöstö.

Maantieteellinen alue

Keski-Suomen Opin Ovi -projektien kohteena on koko Keski-Suomen maakunta.

Aikuisohjauksen palveluja kehitetään eri puolilla Keski-Suomea: Joutsassa, Jyväskylässä, Keuruun seudulla, Laukaan Lievestuoreella, Pihtipudas-Viitasaari -alueella, Ääneseudulla, Saarijärven seudulla sekä keväästä 2011 alkaen myös Jämsän seudulla. Aikuisohjauksen kehittäminen lähtee paikallisista tarpeista, ja se nivotaan kiinteästi yhteen ao. paikkakunnan muuhun kehittämistyöhön. Tutustu tarkemmin alueelliseen kehittämiseen: paikallisen ohjaustoiminnan kehittäminen

Yhteistyötahot

Keski-Suomen Opin Ovi -projektin yhteistoiminnassa ovat mukana ammatillinen aikuiskoulutus, korkea-asteen koulutus, kansanopistojen ja vapaan sivistystyön toimijat, työhallinnon, yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijat sekä aluehallintoviranomaiset.

Projekti toimii kiinteässä yhteistyössä Aikuisohjausta paikallisesti -projektin kanssa. Lisätietoa Aikuisohjausta paikallisesti -projektista projektin omalta sivulta.

Projektin toteuttajaorganisaatiot

Projektin päätoteuttaja on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Jyväskylän aikuisopisto. Osatoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, JAMK.

Rahoittajana on Etelä-Suomen lääninhallitus / 1.1.2010 alkaen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektin toteutusaika

1.8.2008-31.12.2012