Opin Ovi Kymi

Aikuisten ohjauspalveluja ei ole riittävästi kehitetty: Ohjauksen kenttä on pirstaleinen ja ohjaus on usein koulutusasteeseen, rahoitusmuotoon tai organisaatioon kytkettyä. Aikuiskoulutusorganisaatiot tekevät opintoneuvonnassa ja ohjauksessa toisistaan tietämättä paljon päällekkäistä työtä. Aikuiskoulutuksen alueellista kokonaistarjontaa on vaikea hahmottaa. Opin Ovi Kymin tavoitteena on kehittää aikuisten ohjauspalveluja sekä niiden koordinaatiota Kymenlaakson alueella.

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on kehittää aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen tarjontaa, saatavuutta sekä parantaa palvelujen koordinointia ja niistä tiedottamista. Hankkeessa kehitetään ohjaus- ja neuvontatyössä toimivien henkilöiden osaamista sekä ohjaustoiminnan työvälineitä. Samalla pyritään edistämään Kymenlaaksolaisten aikuiskoulutustoimijoiden verkostoitumista. Projekti tukee toimenpiteillään Kaakkois-Suomen ammatillisen aikuiskoulutuksen strategiaa 2008-2012, jossa keskeistä on toimijoiden välinen kumppanuus, yhteistyö ja verkostoissa oppiminen, koordinoitu tiedotus, neuvonta ja ohjaus sekä yksilön onnistuvat opinpolut.

Projektin tuloksena

Opin Ovi Kymi kokoaa Kymenlaakson aikuisten neuvonnan ja ohjauksen toimijat yhteiseksi toimijaverkostoksi, joka tuottaa koordinoituja ohjauspalveluja Kymenlaakson alueella. Aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyö kehittyy ja lisääntyy keskinäisen tunnettuuden parantumisen myötä. Maakunnan aikuisväestön tietoisuus aikuiskoulutusmahdollisuuksista ja ohjauspalveluista kohdealueella kasvaa.

Kohderyhmä

Opintoneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta antavat henkilöt koulutusorganisaatioissa, työhallinnossa ja työelämän organisaatioissa.

Maantieteellinen alue

Opin Ovi Kymi -projektin kohdealueena on Kymenlaakso: Hamina, Iitti, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti.

Toteuttajaorganisaatiot

Opin Ovi Kymin hallinnoijana ja yhtenä toteuttajana on Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto.

Projektin osatoteuttajina ovat

  • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu,
  • Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Kotka
  • Kouvolan Seudun Ammattiopisto

Lisäksi hankkeen käytännön toteutukseen osallistuu lukuisia muita aikuiskoulutustoimijoita Kymenlaaksosta.