Opin Ovi Pirkanmaa -projekti

Pirkanmaan alueella toimii kolme tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittävää ESR-rahoitteista Opin Ovi -hanketta. Hankkeissa kehitetään verkostoyhteistyönä asiakaslähtöisen aikuisohjauksen uusia toimintatapoja, -malleja ja -menetelmiä aikuisohjauksen parissa toimivien organisaatioiden ja pirkanmaalaisten ura- ja koulutuskysymyksiä pohtivien aikuisten tarpeisiin.

Opin Ovi Pirkanmaan toimijaverkostoon kuuluu tällä hetkellä yhteensä 40 pirkanmaalaista organisaatiota ja yhteisöä, jotka edustavat koulutuspalveluja tuottavia organisaatioita, työ- ja elinkeinohallintoa, työelämää ja yritystoimintaa palvelevia järjestöjä, työmarkkinajärjestöjä, kolmatta sektoria ja yrityksiä: Pirkanmaan Opin Ovi -projektin verkosto.

Ohjauksellisen työn tulee kytkeytyä yhä keskeisemmäksi osaksi työelämän muutosten hallintaa. Työelämässä kehittämistarpeet kohdentuvat erityisesti työikäisten ikärakenteesta johtuviin rekrytointivaikeuksiin ja ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen eli työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Aikuisten tiedonkäsittelytavat ovat erilaisia ja he tarvitsevat erilaista tietoa ja ohjauksellista tukea sekä katkeamatonta ohjausta urasuunnitteluun, koulutuksen ja tutkinnon suorittamiseen sekä työelämään siirtymiseen. Myös yritykset tarvitsevat uusia ohjauksellisia toimintamalleja ja välineitä henkilöstönsä koulutus- ja kehittämistoimintansa tueksi.

Tavoitteet

Asiakaslähtöisen aikuisohjauksen kehittäminen verkostoituvaan työskentelyyn pohjautuvien toimintamallien ja menetelmien avulla. Projektin toiminnan aikana syntyy Pirkanmaan aikuisohjausstrategia.

 • Ohjauksen ammattilaisten verkoston luominen Pirkanmaalle
 • Neuvonnan, ohjauksen, osaamisen kartoittamisen ja henkilökohtaistamisen hyvien pirkanmaalaisten käytäntöjen, toimintatapojen ja -mallien kehittäminen, kokeilu ja vakiinnuttaminen.
 • Lisäarvon tuottaminen jo olemassa oleviin ja projektin aikana kehitettäviin ohjauspalveluihin sekä palveluiden tavoitettavuuden parantaminen koko Pirkanmaan alueella liikkuvan palvelupisteen (Opin Ovi -auto) avulla.

Projektin tuloksena

 • Pirkanmaalle syntyy aikuisohjausstrategia
 • Pirkanmaalle vakiintuu ohjauksen ammattilaisten verkosto, joka vastaa alueellisesti aikuisten ohjauksen kehittämisestä ja strategisista linjauksista
 • Pirkanmaalle syntyy ja vakiintuu ohjauksen ja neuvonnan hyviä käytäntöjä, toimintatapoja sekä -malleja työvoimahallinnossa, oppilaitoksissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla toimiville ohjauksen ammattilaisille
 • ohjauksen liikkuvan palvelupisteen (Opin Ovi -auto) toiminta vakiintuu Pirkanmaan alueella vastaamaan koulutushakua suunnittelevien aikuisten ohjaustarpeisiin
 • aikuisohjauksen ammattilaisten ohjaus- ja verkosto-osaamisen
  vahvistuu

Kohderyhmä:

 • Pirkanmaan alueen aikuiskoulutusorganisaatioissa, työvoimatoimistoissa, yrityksissä ja kolmannella sektorilla toimivat aikuisohjauksen ammattilaiset.
 • Välillisenä kohderyhmänä ovat työikäiset aikuiset, maahanmuuttajat ja pk-yritysten henkilöstö.

Maantieteellinen alue: Opin ovi Pirkanmaa -projektin toiminta-alue on Tampere, Keski-Pirkanmaa ja Pohjois-Pirkanmaa

Toteuttajaorganisaatiot:

 • Toteuttajana on Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
 • Yhteistyökumppaneina Tampereen ammattiopisto, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä / Pirkanmaan aikuisopisto / Pirkanmaan oppisopimuskeskus, Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Mäntän seudun koulutuskeskus ja Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry