Urabaarista eteenpäin -projekt

Urabaarista eteenpäin -projekti

Pääkaupunkiseudun Noste-projektiin kuuluvat koulutuksenjärjestäjät (Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia, AEL, Ami-säätiö, Vantaan ammattiopisto Varia sekä Helsingin kaupungin opetusvirasto) päättivät keväällä 2007 perustaa pilottina yhteisen ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapisteen Urabaarin.

Urabaari aloitti toimintansa 6.9.2007. Toiminta on perustunut yksilöohjaukseen hakevanvaiheen yhteisen mallin kehittämiseen sekä verkoston luomiseen. Urabaarista eteenpäin -projekti lähtee kehittämään Urabaaria koko pääkaupunkiseudun tarpeisiin.

Tavoitteet

Projektin päätavoitteena on aikuisten ohjauksen ja -neuvontapalvelujen kehittäminen pääkaupunkiseudulla.

Alatavoitteita ovat:

  1. urabaarin palvelujen tunnettuuden lisääminen
  2. ohjaustoiminnan laajentaminen palvelemaan yritysyhteistyötä, koulutuksenjärjestäjien ja yritysten yhteisen ohjauksen toimintamallin kehittäminen ja -pilotointi
  3. henkilöohjauksen laadun kehittäminen sekä perehdytysohjelma uusille ohjaajille ja kouluttajille
  4. pääkaupunkiseudun yritysyhteistyössä käytettävien lomakkeiden yhdistäminen.

Projektin tuloksena

  1. Yksittäisten henkilöiden sekä yrityksissä tapahtuvan hakevan vaiheen ohjauksen ja neuvonnan yhteistyömalli, perehdytysohjelma, Urabaari brändi ja yritysyhteistyössä käytettävät yhtenäiset lomakkeet.
  2. Urabaarin ja koulutusorganisaatioiden välille on luotu toimiva yhteistyö joka takaa asiakkaille sujuvan oppimispolun.

Kohderyhmä

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat pääkaupunkiseudun aikuisohjaajat ja - kouluttajat sekä koulutuksenjärjestäjien tiedottajat / viestinnän asiantuntijat. Välillisiä kohderyhmiä ovat aikuiset, jotka haluavat suorittaa puuttuvan tutkinnon, osatutkinnon, vaihtaa ammattia tai alaa, sekä lisä- ja täydennyskoulutusta kaipaavat.

Maantieteellinen alue

Pääkaupunkiseutu

Toteuttajaorganisaatio

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Kumppaneina

Ami-säätiö, AEL, Helsingin kaupungin opetusvirasto, Vantaan ammattiopisto varia, Espoon kaupungin sivistystoimi, Haaga-instituutti säätiö, Helsingin kauppaoppilaitos Oy/Kauppakamari-instituutti, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry, Helsingin Diakoniaopisto, Liiketalousopisto Helsinki-Malmi, Markkinointi-Instituutti, MJK Instituutti, Rastor College, Suomen liikemiestenkauppaopiston säätiö/Suomen liikemiesten kauppaoppilaitos -  Atk-Instituutti, Siikarantaopisto/Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO