AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut, Pohjois-Karjala

Taustaa

Itä-Suomi muodostaa ESR-rahoitukseen liittyen oman suuralueosionsa, johon kuuluu Itä-Suomen läänin kolmen maakunnan lisäksi Kainuu. Itä-Suomella onkin omat ESR-rahansa. Siksi alue ei voi osallistua suoraan muun valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin, vaan on joutunut kehittelemään omat vastinparinsa valtakunnallisille hankkeille.

Itä-Suomen läänin alueella on kolme aikuiskoulutuksen ohjausta kehittävää ESR-hanketta. Ne toimivat omien maakuntiensa alueilla eli Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Jokaisen rahoittajana toimii Itä-Suomen lääninhallitus. Nämä hankkeet ovat tehneet keskenään yhteistyötä jo hankevalmistelun aikana. Niillä on myös vankka vuorovaikutussuhde valtakunnallisten ohjaushankkeitten kanssa.

Yhteistyön synnystä

Itä-Suomen aikuiskoulutuksen ohjaushankkeitten yhteistyöhön on vaikuttanut paitsi olemassa olevat toimijaverkostot ja edeltäneitten hankkeitten (mm. Noste-ohjelma, Aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -mallin tuotteistaminen Pohjois-Karjalassa, Lukineuvola sekä Aikuiskoulutuksen kehittämishanke Etelä-Savossa) aikainen yhteistyö, myös lääninhallituksen selkeä ohjaus. Lääninhallitus on järjestänyt areenoita yhteiselle suunnittelulle (aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyöskentely ja alueelliset osaamisen asiantuntijaryhmät). Se on myös selkeästi edellyttänyt hankevalmistelun aikana ja hankehakemukseen sisältyvää
yhteistyötä. Tämä vaade on koitunut itäsuomalaisten hankkeitten selkeäksi voimavaraksi.

Hankkeisiin sisään rakennettu yhteistyö

(Ks. liite: Itäsuomalainen yhteistyö aikuiskoulutuksen ohjaushankkeissa)

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hankkeet ovat sopineet yhteisestä johtoryhmästä. Johtoryhmään kuuluvat kunkin projektin projektipäälliköt. Lisäksi johtoryhmään voidaan kutsua tarvittavia asiantuntijoita.

Johtoryhmä perustaa tarvittaessa erilaisia avainasioita varten teemaryhmiä, jotka ovat ylimaakunnallisia. Tällaisia yhteisiä teemoja ovat verkko-ohjaus, työelämäpalvelut tai ohjausprosessin kehittäminen, toimijakoulutusten suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, opintomatkat, hankkeitten arviointi ja tulosten levittäminen.

Jokaisella hankkeella on myös työnjakoon liittyvä painopisteensä. Tähän painopisteeseen liittyvää tietoutta ja osaamista hanke jakaa myös muille Itä-Suomen maakunnallisille hankkeille. Painopiste on muotoutunut jokaisen maakunnan ja hankkeen omista vahvuuksista käsin.

Yhteistyössä mukana

Itäsuomalaisessa aikuiskoulutuksen ohjashankkeitten yhteistyössä ovat mukana seuraavat hankkeet:

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelut, Pohjois-Karjala

 • Toiminta-alue koko maakunta (projektihenkilöstön työtilat sekä asiakaspalvelun keskus Joensuussa/AIVOn asiakaspalvelupiste)
 • Nettisivut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi 
 • Hankkeen yhteystiedot:
  Projektipäällikkö Sari Turunen
  gsm 050 303 1375
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  Käyntiosoite: Kauppakatu 22, Joensuu, Postiosoite: Pohjois-Karjalan Aikuisopisto, AIVO-projekti, PL 199, 80101 Joensuu