Lapin Opin ovi

Lapin Opin Ovi

Lapin Opin ovi -projektin tavoitteena oli valmistella Lapin alueellinen aikuisten opinto-ohjauksen ja koulutusneuvonnan strategia ja toimintamalli sekä muodostaa tiiviissä verkostoyhteistyössä Lapin alueellinen aikuisten ohjauksen ja koulutusneuvonnan toimijaverkosto.

Projektin tulokset:

  1. Menestyjäksi Lapissa, maakunnallinen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia vuoteen 2020 ja toimintamalliehdotus
  2. Lapin ohjaajaverkostokartta, jossa on nimetty alueellisesti tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekevät henkilöt sekä yhteystiedot. Verkostokartta on tarkoitettu tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelun ohjaajan työn tueksi. Konkreettisena yhteistyön muotona pilotoitiin koulutusneuvontapalvelua, jossa ohjaajat antoivat koulutusneuvontaa puhelimitse ja sähköpostilla. Pilotoinnin arvioinnin mukaan verkostomaisen työskentelyn nähtiin olevan tärkeä osa ohjaustyötä ja mahdollistavan TNO-palveluiden uudenlaisen kehittämisen.
  3. Aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevien ammattilaisten ohjausosaamisen kehittyminen mahdollistettiin ERKKERI- ja STUDIO-koulutuksiin, ajankohtaisinfojen ja benchmarking-vierailuihin osallistumisen myötä.

Projektissa olivat mukana kaikki Lapin maakunnan keskeiset koulutuksen järjestäjäorganisaatiot, työ- ja elinkeinohallinto, työyhteisöjä, säätiöitä ja vapaan sivistystyön organisaatioita. Projektissa muodostettiin neljä alueryhmää: Länsi-, Keski- ja Itä-Lapin alueet sekä Saamelaisalue. Alueryhmät koottiin kehittämään alueellisia ohjauksen- ja neuvonnan verkostoja. Samalla avattiin uusia mahdollisuuksia tutustua toisten ohjauksen toimintatapoihin ja ohjaajiin.

Projektin ensisijaisina kohderyhminä olivat ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt, jotka toimivat opetushallinnon, työhallinnon ja työelämän organisaatioissa sekä kolmannella sektorilla.

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittämisestä Lapissa on julkaistu raportti Opin ovesta eteenpäin (2011). Siinä kerrotaan kuinka verkosto rakentui ja prosessi eteni Lapin Opin ovi projektin toimeenpanemana. Tämä raportti ja muut projektin tuottamat dokumentit ovat saatavilla projektin dokumenteissa.

Kohderyhmä

Ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät henkilöt Lapin läänin opetushallinnon organisaatioissa ja muissa koulutusorganisaatioissa, työhallinnon yksiköissä ja yrityksissä

Toteuttajaorganisaatiot

Lapin Opin ovi toteutetiin kahden eri hallinnonalan projektina:

Lapin ammattiopisto (Rovaniemen koulutuskuntayhtymä), www.lao.fi
Lapin ELY-keskus, www.ely-keskus.fi/lappi

Osatoteuttajat

Ammattiopisto Lappia, www.lappia.fi
Itä-Lapin ammattiopisto, www.kemijarvi.fi/ammattiopisto
Saamelaisalueen koulutuskeskus, www.sogsakk.fi
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, www.tokem.fi

Yhteistyökumppanit

Rovaniemen ammattikorkeakoulu, www.ramk.fi
Lapin yliopiston Avoin yliopisto, www.ulapland.fi/avoin
Meri-Lapin TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Rovaniemen TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Itä-Lapin TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Pohjois-Lapin TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Tunturi-Lapin TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Tornionlaakson TE-toimisto, www.te-palvelut.fi
Rovalan Setlementti ry., www.rovala.fi
Tornion kansalaisopisto
Inarin kansalaisopisto
Tornion Työvoimalasäätiö, www.tyovoimalasaatio.fi
Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, www.tyohonvalmennus.fi
Kalotin oppimiskeskussäätiö, http://kalottikeskus.fi/
Revontulisäätiö
Inarin kunta, kirjastotoimi
Lapin oppisopimuskeskus, www.lapinoppisopimus.fi/
Koulutustori, Kemi ja Tornio, www.koulutustori.fi
Outokumpu Stainless Oy, Tornio
Stora Enso, Veitsiluodon tehtaat, Kemi
StaffPoint Oy, Rovaniemi