KUUMA Opin Ovi

KUUMA Opin Ovi -hanke on alueellinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on luoda toiminta- ja yhteistyöverkosto alueelliseen aikuisohjaukseen.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa luoda alueellisen aikuisohjauksen yhteistyöstrategia KUUMA (Keski-Uudenmaan) -alueelle.

Strategiatyön pohjaksi hankkeessa tehdään alkukartoitukset, joilla selvitetään olemassa oleva alueen aikuiskoulutustarjonta ja tutkintojen järjestämismahdollisuudet sekä hyvät alueelliset henkilökohtaistamiskäytännöt. Kartoituksessa huomioidaan myös muissa hankkeissa tuotettuja hyviä henkilökohtaistamiskäytäntöjä.
Strategiatyön tavoitteena on kehittää ja pilotoida alueellinen aikuisohjauksen toimintamalli.

Projektin tuotokset

  • Keski-Uudenmaan aikuisohjauksen yhteistyöstrategia ja sen pohjalta laaditut yhteiset aikuisohjauksen toimintamallit
  • selvitykset alueen aikuiskoulutustarjonnasta ja henkilökohtaistamismalleista
  • alueen ohjauksesta tiedottava yhtenäinen informaatio KUUMA Opin Ovi -toimijoiden www-sivuille
  • pilotoitu ohjauspistetoiminta, joka parantaa tiedon saantia alueen aikuiskoulutusmahdollisuuksista

Toteuttajat ja yhteistyökumppanit

  • Päätoteuttaja ja hallinnoija: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
  • Osatoteuttajat: Seurakuntaopisto, TTS -koulutus
  • Yhteistyökumppanit: Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus, Laurea-ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään työväenopisto, Keski-Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Keskisen Uudenmaan kumppanuusyhdistys, Keski-Uudenmaan uusyrityskeskus

Projektin toteutusaika: 1.12.2008 - 30.6.2012