Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

 

Aikuisohjaus parantaa työvoiman kohtaantoa ja tukee osaamisen kehittämistä ja työvoiman liikkuvuutta. Aikuisten ohjauspalveluja ei ole riittävästi kehitetty osana koulutuspolitiikkaa. Koordinaatioprojekti pyrkii kokoamaan kehittämisohjelmassa tehtyä työtä. Tällöin osaprojektien työ ei jää irralliseksi ja niiden vaikuttavuus paranee.

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti toteutetaan 1.8.2008-31.12.2014.

Tavoitteet

Projektin tehtävänä on tukea muita kehittämisohjelman projekteja sekä koota niissä syntyviä tuloksia, hyviä käytäntöjä ja levittää niitä valtakunnallisesti. Koordinaatioprojekti pitää yhteyttä Itä-Suomen vastaavia toimintoja toteuttaviin tahoihin. Kehittämisohjelmassa syntyneitä tuloksia tulevat hyödyntämään aikuisopistot, ammattikorkeakoulut, ammatilliset opettajakorkeakoulut, yliopistot, vapaan sivistystyön järjestöt, ELY-keskukset, TE-toimistot sekä elinkeinoelämä. Lisäksi projektien tuloksia voivat hyödyntää aikuiskoulutuksen ja ohjauksen alueellisista palvelujärjestelyistä vastaavat päättäjät.

Kohderyhmä

  • Valtakunnallisen ”Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin” -kehittämisohjelman projekteissa työskentelevät henkilöt
  • Alueellisten Opin ovi -projektien sisällä toimivat henkilöt
  • Alueellisten Opin ovi -projektien päätyttyä myös tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen yhteyshenkilöt alueilla

Projektin tuloksena

  1. Kehittämisohjelman toimijat ovat verkostona vuorovaikutuksessa keskenään ja alueet ovat saaneet tukea strategiseen ja sisällölliseen kehittämiseen.
  2. Kehittämisohjelman ja projektien näkyvyys on parantunut sekä hyvät käytännöt ja tulokset ovat saatavilla ja levitetty.
  3. Kehittämisohjelman tulokset ovat pysyviä ja toimintojen jatkuvuutta, juurruttamista ja vakiinnuttamista on tuettu.
  4. Kehittämisohjelman projektit tietävät eurooppalaisella ja valtakunnan tasolla tehtävästä sekä toisten projektien tekemästä kehittämistyöstä. Koordinaatioprojekti lisää vuorovaikutusta toimintapolitiikkaa linjaavien tahojen ja aikuisten ohjauksen toimijoiden kesken.
  5. ELY-keskusten roolia alueellisina aikuisten ohjauksen toimintojen koordinoijina on tuettu toimimalla yhteistyössä LAITURI-projektin kanssa.

lennokit ilmaanTietoa toiminnastamme:

 

Toteuttajaorganisaatiot

Projektin toteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Osatoteuttajana 30.4.2010 saakka oli Työvoimaopisto (nyk. Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia). Koordinaatioprojektia rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus (rahoituksen myöntänyt Etelä-Suomen lääninhallitus).