Opin Ovi ESR-projekti, Uudenmaan TE-keskus

Uudenmaan ELY-keskuksen Opin Ovi

Tavoitteet ja tulokset

Uudenmaan ELY-keskuksen ESR-hanketoiminnalla varmistetaan osaltaan neuvonta- ja, neuvontapalvelujen osuvuus, vaikuttavuus ja ajantasaisuus huolehtimalla niiden työelämävastaavuudesta. ESR-hanketoiminnalla kehitetään, mallinnetaan ja vakiinnutetaan alueella toimiva hallinnonrajat (TE-hallinto, koululutusorganisaatiot) ylittävän tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluiden verkosto asiakkaan osaamisen kehittämisen prosessissa.

Aikuisten osaamisen kehittämisen ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkostoyhteistyön rakentuminen on alueella kehitysvaiheessa ja alueen Opin Ovi -hankkeiden hyvät käytännöt ovat vielä hajallaan. Hankkeella voidaan osaltaan varmistaa Uudenmaan alueellisten Opin ovi
-hankkeiden tulosten ja verkoston pysyvyyttä. Uudenmaan ELY-keskuksen Opin Ovi -hanke ja työ- ja elinkeinoministeriön LAITURI-hanke tekevät mm. yhteistyötä (Uudenmaan pilotti) alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkoston mallintamisessa ja vakiinnuttamisessa.

 

Opin Ovi -projektilla

 

  • vahvistetaan alueen TNO-palveluiden neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien välistä säännöllistä verkostoitumista järjestämällä aikuiskoulutusorganisaation kanssa (Urabaarimalli) kanssa yhteistyössä pääkaupunkiseudun neuvonta- ja ohjaushenkilöstölle verkostofoorumi ajankohtaisin teemoin ja vakiinnutetaan verkostoyhteistyötä alueella

  • kootaan alueen Opin ovi -hankkeiden tuloksia vierailemalla hankkeissa ja osallistumalla alueellisten Opin ovi -hankkeiden verkostotapaamisiin

  • suunnitellaan ja valmistellaan yhteistyössä TEM:n LAITURI-hankkeen kanssa alueen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluverkoston (TNO-verkoston) kokoaminen (ml. työelämätoimijat) ja toiminnan vakiinnuttaminen alueelle. Järjestetään mm. verkostotilaisuus/tilaisuuksia.

  • työelämäverkoston toimintaan osallistuminen ja toimintamallien kehittäminen 

  • yrityskysely yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen välityömarkkinahankkeen kanssa, lisätään mm. tietoa TE-hallinnon tukimahdollisuuksista henkilöstön rekrytoinnisssa ja osaamisen kehittämisen neuvonta- ja ohjauspalveluista sekä ennaltaehkäistään rakennetyöttömyyttä

  • TE-toimistojen neuvonta- ja ohjaushenkilöstön kouluttaminen, lisätään mm. työelämätietoutta, osallistuminen yhteistyössä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa alueen TE-toimistojen neuvonta- ja ohjaushenkilöstön koulutuksen suunnitteluun ja arviointiin sekä kouluttamiseen.

 

Kohderyhmä

  • Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat aikuisväestön osaamisen kehittämisen neuvonta- ja ohjaushenkilöstö työ- ja elinkeinotoimistoissa Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.
  • Oppilaitosten ohjaushenkilöstö ja muu ohjausverkosto Uudenmaan ELY-keskuksen alueella
  • Aikuisväestö joka tarvitsee neuvonta- ja ohjauspalveluja mm. työelämäsiirtymien edistämiseksi sekä työttömyyden ja työelämän välillä.

Yhteistyötahot

Projektin yhteistyökumppaneina ovat mm. alueen Opin ovi -hankkeet, oppilaitokset ja TEM:N LAITURI-hanke, Uudenmaan ELY-keskuksen TE-toimistot sekä alueen työelämätoimijat.

Projektin toteuttajaorganisaatio

Projektin toteuttaja on Uudenmaan ELY-keskus, joka rahoittaa projektia Manner-Suomen ESR-ohjelmasta.

Projektin toteutusaika

1.5.2011 – 31.12.2014