OpinOvi Etelä-Savo

OpinOvi Etelä-Savo – Aikuiskoulutuksen ohjauspalveluhanke

Hankkeen tarkoitus ja toiminta

OpinOviEtelä-Savo -hankkeen tavoitteena on tuottaa Etelä-Savoon asiakaslähtöiset, organisaatioiden yhdessä järjestämät, yhden luukun periaatteella toimivat aikuiskoulutuksen ohjauspalvelut. Palvelut toimivat sekä kasvokkaisessa kontaktissa että sähköisesti. Lisäksi tavoitteena on nostaa aikuiskoulutustoimijoiden ohjausosaamista, lisätä ohjauksen ja koulutuksen suunnitelmallisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä kehittää uusia toimintamalleja ohjaukseen.

Hankkeen tuloksena alueelle on perustettu OpinOvi-palvelupisteet Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan. Hanke myös jatkokehittää eteläsavolaista aikuiskoulutusportaalia www.kopase.fi.

Hankkeen tavoitteena on nostaa toimijoidensa ohjausosaamista. Se kouluttaa maakuntaan aikuisten ohjaajia ja järjestää toimijoilleen aikuisten ohjaukseen liittyviä tutustumiskäyntejä.

Maakunnan väestön koulutustaso nousee ja työelämä saa osaavaa työvoimaa, koska yli organisaatiorajojen tapahtuva opintojen henkilökohtaistaminen helpottuu. Aikuiskoulutuksen imago paranee.

Hankkeelle on myönnetty ESR -rahoitus ajalle 1.4.2008-31.12.2014. Kumppaneina hankkeessa ovat Etelä-Savon ammattiopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto ja Mikkelin ammattikorkeakoulu. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon Koulutus Oy.

Aikuiskoulutuksen ohjauspalvelujen ensisijaisena kohderyhmänä ovat koulutuksesta kiinnostuneet aikuiset henkilöasiakkaat. Kuitenkin myös yrityksiä palvellaan. Toiminta perustuu organisaatioiden väliseen ja poikkihallinnolliseen yhteistyöhön.

Toteuttamisaika

1.4.2008-31.12.2014

Hallinnoija

Etelä-Savon Koulutus Oy.

Rahoittaja

ESR, Etelä-Savon ELY-keskus