Opin ovi -projektit

Tervetuloa Opin Ovi -projektisivuille!

Opin ovi -projektien tietoja ei ole päivitetty 1.1.2015 jälkeen. Alueelliset yhteystiedot ovat voineet sen jälkeen vanhentua. Etsiessäsi aikuisten TNO-palveluja, saat ajantasaista tietoa esim. te-palvelut.fi -osoitteesta.

Opin Ovi -sivustolta löytyvät alueellisten Opin ovi -projektien sekä niitä tukeneiden valtakunnallisten projektien aineistot ja kunkin alueen hyvät käytännöt.

Opin ovi -projektit liittyvät Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan 3: ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio-, ja palvelujärjestelmien kehittäminen” aikuisopiskelun osalta. Osaohjelmien toteuttamisaika oli vuosina 2008-2013. Osa projekteista toimi vielä 2014-2015.

Alueellisten Opin ovi -projektien sivuille pääset oikean reunan alueellisten koontisivujen kautta. Omat koontisivunsa on myös koulutusprojekteille, koordinoiville projekteille, ruotsinkielisille projekteille sekä arviointi- ja tutkimusprojekteille. Koko Opin ovi -hankekokonaisuuden yhteisiä dokumentteja, uutisarkisto sekä kehittämisohjelmaa esittelevä osio löytyvät sivun yläreunasta.

Opin Ovi -hankeperhe

karttajaovet-pieni

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla (ESR 2008–2014) oli tavoitteena edistää työelämän kohtaantoa ja osaavan työvoiman saatavuutta. Tämä tapahtui kehittämällä ja vahvistamalla valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -palveluja kaikille asiakkaille, myös koulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Kehittämisohjelma koostui 54 Opin ovi -projektista (Itä-Suomen Opin ovet mukaan lukien), joiden kehittämisverkostoissa on puurtanut satoja ohjausalan toimijoita.

Opin ovet ovat lisänneet kansalaisten tietämystä TNO-palvelujen toimijoista. Tavoitteena on ollut vertaisoppimisen mahdollistaminen asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kesken. Kehittämisohjelman visio tavoitteli elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen perustuva, hallinnonrajat ylittävää moniammatillista TNO-palvelujen kokonaisuutta.

Opin ovet ovat tuottaneet uudenlaisia malleja ja toimintatapoja aikuisen asiakkaan neuvontaan ja ohjaukseen: esimerkiksi verkostomaisesti tuotetut palvelumallit ja joustavat, osaavat ohjaajaverkostot.  Niissä on synnytetty uudenlaista perusverkosto-osaamista ja tuotu verkostomaista työotetta ohjaukseen. Lisäksi kehittämistyön ohessa on luotu suuri määrä ohjauksen välineitä ja oppaita sekä sopimukset, joilla yhteistyö ja tekeminen jatkuvat.