Käytäntöjä ja suosituksia

Käytäntöjä ja suosituksia

Käytäntöjä ja suosituksia

Opin ovien kokemuksia | Oppaita ja välineitä ohjaajalle | Valtakunnallisia työkaluja ja ELO-toiminta

Opin ovien kokemuksiaKirjapino

Alueellista ohjauspalveluverkkoa kutomassa - Elinikäistä ohjausta tukevien palvelujärjestelyjen kehittyminen Päijät-Hämeen Opin ovi -projektin aikana. 2012, painettu ja verkkojulkaisu.
Tekijä: Päijät-Hämeen Opin ovi, toim. Niemi Sari. ISBN 978-951-827-139-3
-
siirry julkaisuun

Kysyntälähtöisellä ohjauksella kohti aikuisopiskelua - Oulun Eteläisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut aikuisille
Tekijä: OSUMA-projekti, Heli Pesonen
- siirry julkaisuun

Opin ovesta eteenpäin. Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Lapissa. 2011, painettu ja verkkojulkaisu.
Tekijä: Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti, toim. Tiihonen Anna-Kaisa. ISBN 978-951-830-202-8
- Siirry sähköiseen julkaisuun

Yhteistyöllä menestyjäksi Lapissa -artikkelikokoelma
Tekijä: Menestyjäksi Lapissa -projekti, Arja Taavetti, Niina Tikkanen, Mari Ala-Kihniä
- siirry julkaisuun

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa
Tekijä: Avoin Ammattiopisto Etelä-Savo ja OpinOviEtelä-Savo, toimittaneet Marianne Hyttinen-Lilja ja Maarit Heinikainen
- siirry julkaisuun

Pystynkö oppimaan? 2011, painettu ja verkkojulkaisu.
Tekijä: AIVO-projekti
- siirry julkaisuun

Urabaarista urapolulle. Raportti Urabaari kehittämisverkoston toiminnasta vuosina 2011-2012
Urabaari on 13 koulutuksenjärjestäjän, kolmen järjestön ja Uudenmaan ELY-keskuksen Opin oven kehittämisverkosto vuosina 2011–2012. Tämä raportti kertoo kehittämisverkoston toiminnasta tarkemmin.
- siirry julkaisuun

OpinTori. Ohjauspalvelun kokeiluja ja tuloksia loppuraportti 30.4.2013
OpinTori oli Pohjois-Pohjanmaalla vaikuttanut Opin ovi -projekti. Tässä raportissa kuvataan OpinTorin ohjauspalveluiden kehittämistyössä tehdyt kokeilut ja niistä saadut tulokset.
- siirry julkaisuun

LOPAHDUS - Aikuisohjauksen koordinaatioprojektin toiminta 2008 - 2014.
Tekijä: Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti
- Siirry julkaisuun

 Välineitä ohjaajalle

Aikuiskoulutus Etelä-Karjalassa -opas. 2012, painettu ja sähköinen julkaisu.
Tekijä: EKA Opin Ovi -projekti
- Siirry oppaaseen 

Happeninki - pieni opas tapahtumien tuottamiseen
.2011, sähköinen julkaisu, pieni määrä painettuja oppaita saatavissa.
Tekijä: Opin Ovi L-U -projekti
- Siirry oppaaseen

Maahanmuuttajan ohjaus koulutuksen siirtymävaiheissa Oulun seudulla. 2011, sähköinen julkaisu.
Tekijä: OpinTori-projekti (Pohjois-Pohjanmaa)
- Siirry oppaaseen

Ohjataan yhdessä Varsinais-Suomessa. Käsikirja aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville. 2011, painettu ja verkkojulkaisu. Tekijä: Varsinais-Suomen OpinOvi, OpinOvi Aikuisopiskeluun
- Siirry oppaaseen

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus. Tekijä: Oma Ovi -projekti
- Siirry oppaaseen

Valtakunnallisia työkaluja ja ELO-toiminta

ELO-opas - kohti elinikäistä ohjausta
LAITURI-projektissa tuotettu elinikäisen ohjauksen opas tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) toimintaan. Suomeksi ja ruotsiksi ilmestynyt opas on ladattavissa myös PDF:nä oppaan omilta sivuilta.
- Siirry suomenkieliseen oppaaseen
- Siirry ruotsinkieliseen oppaaseen

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
Opin ovi -hankeperheen valtakunnalisessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmässä tuotettu aikuisten eritysiohjauksen suositus ammattillisessa koulutuksessa. Erilaiset oppijat -työryhmää koordinoi LAITURI-projekti
- Siirry raporttiin

TULEVAISUUTTA KUUNNELLEN: ALUEELLISIA YHTEISTYÖKÄYTÄNTÖJÄ KEHITTÄMÄSSÄ. Arviointityötavan kehittelyä ja kokemuksia osaamista kehittävästä yhteistyöstä -raportti
LAITURI-projekti toteutti vuosina 2011 - 2012 laajan yhteistyökokonaisuuden Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston kanssa (VAAO). Yhteistyöllä tarjottiin toisaalta konsultatiivista tukea alueelliselle hankkeelle, toisaalta tavoitteena oli tiedonhankinta ja raportointi Opin ovi -hankekokonaisuuden käyttöön. Raportti kertoo tästä kokeilusta.
- Siirry raporttiin

Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen alueellinen yhteistyö ja koordinointi. Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla –raportti
LAITURI-projekti toteutti tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja koskevan selvityskierroksen ELY-keskuksissa syksyllä 2012.Lähtökohtana oli tukea ELY-keskusten alueellista TNO-palvelujen verkoston kokoamis- ja koordinointityötä. Raporttia voi pitää eräänlaisena pysäytyskuvana vuoden 2012 lopun tilanteesta.
- Siirry raporttiin

Elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikka: Eurooppalaisia lähtökohtia kansalliselle kehittämistyölle
ELGPN:n suomenkielinen työkalupakki.
- Siirry julkaisuun

Ohjauksen liike näkyviin – Tutka ja TE-toimistojen ohjauspalvelut. Seurannan ja arvioinnin prototyyppi.
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys, 32/2013
- Siirry julkaisuun

ALPO-tukirakenteessa opittua. Suosituksia ja hyviä käytäntöjä maahanmuuton alkuvaiheen palveluihin
TEM, Sarjaan kuulumattomat julkaisut, 13.11.2014
Julkaisu esittelee hyviä käytäntöjä perustiedoista, neuvonnasta ja ohjauksesta sekä alkukartoituksesta. Mukana on käytäntöjä myös maahanmuuttajien työllistymisen edistämisestä ja kotoutumisen edistämisestä yleensä
- Siirry julkaisuun