Opin Ovi Etelä-Pohjanmaa

Opin Ovi - Etelä-Pohjanmaa on laaja maakunnallinen aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti.

Kohderyhmä

Aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä (TNO) tekevät henkilöt.

Tavoitteet

  • maakunnan aikuiskoulutustoimijoiden keskinäinen ja työelämän välinen verkostoituminen uusien yhteistyömuotojen löytämiseksi
  • kohderyhmän entistä laadukkaampi, asiakaslähtöisempi ja vaikuttavampi ohjausosaaminen
  • maakunnan aikuiskoulutustarjonnan kokoaminen yhteen Opin Ovi -verkkoportaaliin

Tulokset ja hyödyt

Projektin tuloksena kehittyy joustava, avoin ja asiakaslähtöinen aikuiskoulutuksen TNO -palvelujen toimintakonsepti.

Keskeistä toimintakonseptissa on läpinäkyvä ja avoin aikuiskoulutustarjonta sekä kokonaisuutena toimiva aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan palveluketju, joka varmistaa koulutuksen osuvuutta.

Lisäksi projektin toiminnan aikana rakentuu eteläpohjalainen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma.

Yhteistyössä

Oppilaitokset
Etelä-Pohjanmaan opisto, Ilmajoki-opisto, JAKK, Järvilakeuden kansalaisopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Järviseudun ammatti-instituutti, Kauhajoen evankelinen opisto, Koulutuskeskus Sedu, Kuortaneen urheiluopisto, Kurikan kansalaisopisto, Kyrönmaan opisto, Lakeudenportin opisto, Lapuan kansalaisopisto, Lapuan kristillinen opisto, Sedu Aikuiskoulutus, Seinäjoen kansalaisopisto, Seinäjoen lukion aikuislinja, Suomen Yrittäjäopisto, Suupohjan ammatti-instituutti, TEAK Oy

Hankkeet ja muut verkostot
Erkkeri-,  Studio- sekä Nuove -projektit ja muiden maakuntien Opin Ovi -projektit, Opin Oven koordinaatio-projekti, Opinlakeus-oppilaitosverkosto, Tampereen yliopiston Ressu-hanke

Yhdistykset ja järjestöt
AKAVA, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Kauhajoen työttömät työnhakijat ry, Kurikan työttömät työnhakijat ry, SAK

Muut maakunnan yhteistyötahot
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoimi, Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimistot, Seinäjoen Maahanmuuttajakeskus

Rahoitus

Projekti on ESR-rahoitteinen. Rahoittajaviranomainen on Etelä-Suomen lääninhallitus, 1.1.2010 alkaen Kaakkois-Suomen ELY. Lisäksi hanketta rahoittavat kaikki Etelä-Pohjanmaan neljä seutukuntaa: Järviseutu, Kuusiokunnat, Seinäjoki ja Suupohja.