Opin Ovi Osaamiseen

Opin Ovi Osaamiseen

Opin Ovi Osaamiseen -projekti kuuluu valtakunnalliseen Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisohjelmaan ja siinä osaohjelmaan numero 2: ”Aikuisohjaus työelämän voimavarana. Aikuiskoulutuksen kysyntälähtöisyyttä, työelämän yhteistyötä ja osaamisen tunnustamista edistävä ohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma”. Opin Ovi Osaamiseen on verkostohanke, jonka pariin on tarkoitus saada alueen kaikki aikuisohjauksen parissa toimivat toimijat. Projektin hallinnoija on Koulutuskeskus Tavastia ja projektipartnereina toimivat Hyria koulutus Oy ja Faktia Koulutus Oy.

Tavoitteet

Opin Ovi Osaamiseen -projekti tähtää aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden turvaamiseen Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella. Hankkeen tavoitteina on

  1. kehittää aikuiskoulutuksen tuottajien ja koulutuksen tilaajien verkostoitumista toimivien aikuisopintojen ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittämiseksi
  2. luoda ohjauspalvelumalli, joka kuvaa alueellisesti aikuisopintojen neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintaa ja työnjakoa sekä helpottaa aikuisten opintoihin hakeutumista
  3. kehittää neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien henkilöiden osaamista oppilaitoksissa
  4. kehittää menetelmiä yritysten koulutustarpeiden kartoittamiseksi ja kysyntälähtöisten koulutustuotteiden tuottamiseksi.

Tavoitteena on, että projektista jää jäljelle pysyvät alueelliset toimintamallit.

Kohderyhmät

  • alueen aikuiskoulutuksen ohjauksen ja neuvonnan toteuttajat aikuiskoulutusorganisaatioissa
  • alueen oppisopimustoimistojen henkilöstö
  • alueen työelämätoimijat: yrittäjät, työnantajat ja työntekijät

Yhteistyötahot

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat alueen aikuiskoulutusta järjestävät organisaatiot, alueen oppisopimustoimistot, työ- ja elinkeinotoimistot sekä alueen yritykset ja työyhteisöt. Hankkeen rinnalla toimii Hämeen ELY-keskuksen Opin Ovi Häme -hanke, jonka kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään asiakasprosessien tehostamiseen ja yhteisten palvelurakenteiden aikaansaamiseen.

Toteutusaika

1.8.2009-30.9.2012