OpinOvi Pohjois-Savo

Taustaa

Itä-Suomi muodostaa ESR-rahoitukseen liittyen oman suuralueosionsa, johon kuuluu Itä-Suomen läänin kolmen maakunnan lisäksi Kainuu. Itä-Suomella onkin omat ESR-rahansa. Siksi alue ei voi osallistua suoraan muun valtakunnallisiin ESR-hankkeisiin, vaan on joutunut kehittelemään omat vastinparinsa valtakunnallisille hankkeille.

Itä-Suomen läänin alueella on kolme aikuiskoulutuksen ohjausta kehittävää ESR-hanketta. Ne toimivat omien maakuntiensa alueilla eli Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa. Jokaisen rahoittajana toimi Itä-Suomen lääninhallitus. Nämä hankkeet ovat tehneet keskenään yhteistyötä jo hankevalmistelun aikana. Niillä on myös vankka vuorovaikutussuhde valtakunnallisten ohjaushankkeitten kanssa.

OpinOvi Pohjois-Savo:

  • Toiminta Verso-pisteessä, jossa ovat myös Kuopion Uusyrityskeskus, ProAgria-neuvoja, OTS-hanke, Ammattiosaajasta yrittäjäksi -hanke, Starttiyrittäjäksi-hanke ja henkilökuntaa työvoimatoimistosta
  • Palvelulla oli projektin aikana myös oma nettisivu akkuna.eu 
  • Hankkeen yhteystiedot:
    Projektipäällikkö Minna Halinen,
    GSM: 050 501 2860, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kuopion yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus, PL 1627, 70100 KUOPIO
tai Kuopionseudun yrityspalvelu Verso, Kuopionlahdenkatu 2A, 70100 Kuopio

Itäsuomalaisen yhteistyön synnystä

Itä-Suomen aikuiskoulutuksen ohjaushankkeitten yhteistyöhön on vaikuttanut paitsi olemassa olevat toimijaverkostot ja edeltäneitten hankkeitten (mm. Noste-ohjelma, Aikuiskoulutuksen tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut -mallin tuotteistaminen Pohjois-Karjalassa, Lukineuvola sekä Aikuiskoulutuksen kehittämishanke Etelä-Savossa) aikainen yhteistyö, myös lääninhallituksen selkeä ohjaus. Lääninhallitus on järjestänyt areenoita yhteiselle suunnittelulle (aikuiskoulutuksen toimenpideohjelmatyöskentely ja alueelliset osaamisen asiantuntijaryhmät). Se on myös selkeästi edellyttänyt hankevalmistelun aikana ja hankehakemukseen sisältyvää yhteistyötä. Tämä vaade on koitunut itäsuomalaisten hankkeitten selkeäksi voimavaraksi.

Hankkeisiin sisään rakennettu yhteistyö

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hankkeet ovat sopineet yhteisestä johtoryhmästä. Johtoryhmään kuuluvat kunkin projektin projektipäälliköt. Lisäksi johtoryhmään voidaan kutsua tarvittavia asiantuntijoita.

Johtoryhmä perustaa tarvittaessa erilaisia avainasioita varten teemaryhmiä, jotka ovat ylimaakunnallisia. Tällaisia yhteisiä teemoja ovat verkko-ohjaus, työelämäpalvelut tai ohjausprosessin kehittäminen, toimijakoulutusten suunnittelu, markkinointi, tiedottaminen, opintomatkat, hankkeitten arviointi ja tulosten levittäminen.

Jokaisella hankkeella on myös työnjakoon liittyvä painopisteensä. Tähän painopisteeseen liittyvää tietoutta ja osaamista hanke jakaa myös muille Itä-Suomen maakunnallisille hankkeille. Painopiste on muotoutunut jokaisen maakunnan ja hankkeen omista vahvuuksista käsin.

Lue myös: 

Itäsuomalaista yhteistyötä!