Opin Ovi SME (Small and Medium Enterprises)

Keski-Pohjanmaalla on käynnistynyt syksyllä 2009 Opin Ovi SME (Small and Medium Enterprises) -hanke. Hankkeessa mallinnetaan yhteinen työelämäläheinen tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelu. Hanke aktivoi yrityksiä kehittämään henkilöstönsä osaamista ja tukee työssä olevia koulutukseen hakeutumisessa ja koulutuspalveluiden suunnittelussa tarpeiden mukaisesti.

Hankkeen organisoituminen:

Hankkeen toimijaverkostoon kuuluvat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän oppilaitokset (7 opistoa) sekä Kaustisen Evankelisen kansanopiston kannatusyhdistys ry. Lisäksi yhteistyötä tehdään vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa sekä muiden aikuisohjausta tekevien parissa.

Päätoteuttajana toimii: Keski-Pohjanmaan aikuisopisto www.kpakk.fi .

Keski-Pohjanmaan aikuisopisto toimii hankkeen päätoteuttajana sekä hallinnoijana ja hankkeen yhteistyön koordinoijana.

Osatoteuttajina toimivat: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius www.chydenius.fi, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu www.cou.fi, Kaustisen evankelinen opisto www.kaustisenopisto.fi sekä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän oppilaitokset www.kpedu.fi

Yhteistyöprojekti: Opin ovi SME (Small and Medium Enterprises) -hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -hankkeen kanssa.

Tavoitteet:

Opin Ovi SME -hankkeen tavoitteena on mallintaa ja pilotoida suoraan työelämään kohdennettua tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelua ja linkittää se täydentämään Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla -hankkeessa kehitettävää palvelua.

Kohderyhmä:

Aikuiskoulutuksen palveluntuottajat; oppilaitoksissa toimiva ohjaus- ja koulutushenkilöstö. Yritykset: osaamisen kehittämisestä vastaavat, työntekijät.

Rahoittajana:

Hankkeen päärahoittaja on Pohjanmaan ELY-keskus