Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa

Pirkanmaan alueella toimi kolme tieto- neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittänyttä ESR-rahoitteista Opin Ovi -hanketta. Hankkeissa kehitettiin verkostoyhteistyönä asiakaslähtöisen aikuisohjauksen uusia toimintatapoja, -malleja ja -menetelmiä aikuisohjauksen parissa toimivien organisaatioiden ja pirkanmaalaisten ura- ja koulutuskysymyksiä pohtivien aikuisten tarpeisiin.

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa -hanketta hallinnoi Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Hankkeessa perustettiin perustettu Opin Ovi -neuvontapiste, jossa tarjotaan aikuisille uraohjausta ja neuvontaa koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Tavoitteet

Opin Oven palvelujen tavoitteena on

 • parantaa aikuisväestön osaamista ja ammatillista liikkuvuutta
 • nostaa työllisyysastetta ja tukea työvoiman saatavuutta
 • pidentää työuria
 • parantaa tuottavuutta.

Palvelun tavoitteena on myös, että alueelle syntyy toimiva yhteistyökumppaneiden verkosto, joka tarjoaa laadukkaita aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä luotettavaa tukea muille toimijoille. Hankkeen aikana kehitetyt toimintamallit ja palvelut jatkuvat hankkeen jälkeen.

Kohderyhmä

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan palvelut oli tarkoitettu kaikille aikuisille, jotka tarvitsevat ammatillista uraohjausta ja neuvontaa kaikissa koulutukseen sekä ammatinvalintaan liittyvissä asioissa.

Toteuttajat

Päätoteuttaja Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Hanketoimijoina olivat

 • Akaan opisto
 • Etelä-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Pirkanmaan oppisopimuskeskus
 • Päivölän Kansanopisto
 • Pälkäneen seudun kansalaisopisto
 • Sastamalan aikuiskoulutus ja oppisopimustoimisto
 • Valkeakosken aikuislukio
 • Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
 • Valkeakoski-opisto

Projektin toiminta-alue

Etelä-Pirkanmaa, Kaakkois-Pirkanmaa, Lounais-Pirkanmaa

Rahoittaja

Rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Projektia hallinnoi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Katso myös: Etelä-Pirkanmaan Opin Ovi -hanke VAAO:n sivuilla.