Oma Ovi -projekti

Oma Ovi on projekti, jossa ohjataan ja neuvotaan hoiva-alan työvoimakoulutukseen valitsematta jääneitä ja koulutuksen keskeyttäneitä. Tieto-, neuvonta ja ohjauspalvelujen kehittämisen lisäksi kehitetään  uusia palvelutuotteita työvoimakoulutusvalintoihin. Pirkanmaalla on hoiva-alojen työvoimakoulutuksiin hakijoita noin kymmenkertainen määrä suhteessa aloituspaikkoihin. Osa hakijoista hakee koulutuksiin uudelleen ja uudelleen tulematta valituksi. Projektin tavoitteena on, että hakijat ohjautuisivat nopeammin eteenpäin joko hoiva-alalle tai muulle soveltuvalle alalle. Asiakaslähtöisen hakevan toiminnan tavoitteena on löytää koulutus-ja työmahdollisuuksia projektin kohderyhmälle. Projekti tekee yhteistyötä työhallinnon, alueen oppilaitosten ja työnantajien kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää työvoimakoulutuksen valintaprosessia ja koulutukseen valitsematta jääneiden neuvontaa ja ohjausta. Koulutukseen valitsematta jääneet analysoidaan ja ryhmitellään, jotta tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja osataan kohdentaa oikein. Tavoitteet:

  1. Luodaan toimintamalli, jonka mukaisesti työvoimakoulutukseen valitsematta jääneiden työttömien työnhakijoiden tilanne kartoitetaan ja heille laaditaan realistinen jatkosuunnitelma.
  2. Kehitetään yhteistyössä toimijaverkoston kanssa uudenlaisia asiakaslähtöisiä neuvonta- ja ohjaustoimenpiteitä työvoimakoulutukseen valitsematta jääneiden neuvontaan ja ohjaukseen.
  3. Kehitetään uusia palvelutuotteita ja käytäntöjä työvoimakoulutusvalintoihin.
  4. 450 koulutuksen ulkopuolelle jäänyttä tai koulutuksen keskeyttänyttä ohjautuu projektin kautta kohti koulutusta tai työelämää.

Projektin tuloksena

  • Valitsematta jääneet ohjautuvat nykyistä nopeammin ja joustavammin kohti työelämää. 
  • Ns. turhien hakemusten määrä vähenee. 
  • Projektin aikana kehitetyt uudenlaiset neuvonta- ja ohjaustoimenpiteet ovat yhteistyöverkoston käytössä. 
  • Työvoimakoulutusvalinnoissa on käytössä uusia käytänteitä ja palvelutuotteita.

Kohderyhmä

Varsinainen kohderyhmä ovat sosiaali- ja terveysalan (hoiva-alan) työvoimapoliittisista koulutuksista ulkopuolelle jääneet ja koulutuksen keskeyttäneet. Välillisenä kohderyhmänä ovat työvoima- ja elinkeinotoimistojen virkailijat ja yhteistyöoppilaitosten työvoimakoulutusvalintoja tekevät henkilöt. Mukana verkostotoimijoina ovat Pirkanmaan TE-toimistot, yhteistyöoppilaitokset sekä työnantajat. Hankkeen kehittämiskumppanit ovat Tampereen ja Keski-Pirkanmaan TE-toimistot, Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä/Pirkanmaan aikuisopisto, Tampereen ammattiopisto, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Koukkuniemen vanhainkoti ja Tampereen Validia-palvelut.

Maantieteellinen alue: Oma Ovi- projektin toiminta-alue on Pirkanmaa.

 Lue lisää Oma Ovi - projektista  täältä.

 

Toteuttajaorganisaatiot

Toteuttajana on Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.