Unelmia uudesta työstä -projekti

TJS Opintokeskuksen ja STTK:n toteuttama Unelmia uudesta työstä -hanke käynnistyi helmikuussa 2010 pätkätyöläisten tukemiseksi.ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetun hankkeen tavoitteena on tukea epävarmassa työsuhteessa työskenteleviä ja parantaa heidän työolojaan ja työehtojaan. Pätkätyöläisten työehtojen parantaminen on tärkeää kaikkien palkkatyötä tekevien takia, sillä heidän tiukat työehtonsa heijastuvat kaikkien työehtoihin.

Opintokeskuksen innoitti hankkeeseen tieto siitä, että Suomessa epätyypillisiksi sanotuissa työsuhteissa työskentelee noin neljännes työvoimasta (Findikaattori 22.10.2009). Erityisesti naistyötä julkisella sektorilla teetetään epätyypillisissä työsuhteissa. Epätyypilliset työsuhteet tarjoavat epävarman ja epäselvän tulevaisuusnäkymän ja korkeasti koulutetutkin työntekijät horjuvat työttömyyden pelon ja työn jatkumisen toivon välissä (Suoranta 2008, Leinikki 2009). Uudenlaisissa, epävarmoissa työsuhteissa työskentelevät unelmoivat palkallisen vuosiloman edusta, jonka ammattiyhdistysliike on taistellut vakinaisessa työsuhteessa työskenteleville. He unelmoivat siitä, että voisivat kokea olevansa suomalaisen yhteiskunnan täysivaltaisia, arvostettuja jäseniä eikä heitä nöyryytettäisi erilaisin sosiaaliturvan kontrollin keinoin. Uudessa työelämässä tasa-arvon tavoite karkaa työvoiman neljänneksen osalta unelmaksi

Tavoitteet - Edistämme pätkätyöntekijän hyvinvointia

Hankkeella parannetaan työntekijöiden ennakointivalmiuksia ja muutostilanteissa toimimista, näin myös epävarmaa työpolkua etenevien työuraa pidennetään ja työhyvinvointia parannetaan. Samalla kannustetaan pätkätyöläisiä elinikäiseen oppimiseen. Hankkeen avulla autetaan oppilaitoksia valmistamaan opiskelijoita siihen, että vakituista työpaikkaa ei heti opintojen jälkeen löydy vaan työtä joudutaan tekemään pätkissä. Hankkeessa oppilaitokset saavat materiaalia, jonka avulla ne pystyvät tukemaan opiskelijoita työuran pätkittäisellä alkutaipaleella. Materiaalin auttaa dokumentoimaan osaamista järkevästi ja luomaan työurasta hallittua ja suunnitelmallista.

Projektin toimenpiteet - Tuotamme tietoa ja tarjoamme vertaistukea

Hankkeessa tuotetaan selvitys joustoturvan käyttökokemuksista sekä artikkeli osaamisperusteisen työtodistuksen kirjoittamisesta. Järjestämme myös seminaarin pätkätyöhön liittyvistä kysymyksistä ja vierailemme oppilaitoksissa.

Tuotamme materiaalia opettajien ja pätkätyöläisten itsensä käyttöön ja hyödynnämme sosiaalista mediaa vertaistuen järjestämisessä. Tarjoamme myös tilaisuuksia luoda pätkätyöläisten verkostoja järjestämällä pätkätyöläisten tapaamisia eri paikkakunnilla ja toteuttamalla osaamisen tunnistamisen koulutustilaisuuksia.

Yhdistämme tuen antamisen keinot mahdollisimman kiinteästi olemassa oleviin kanaviin ja verkostoidumme laajalti mm. eri ESR-kehittämisohjelman hankkeiden, oppilaitosten, työelämätutkijoiden ja ammattiliittojen kanssa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Sikke Leinikki, sähköposti Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.