Satakunnan OpinOvi jatkaa toimintaansa 31.12.2013 saakka

Satakunnan OpinOven toiminta alkoi 1.8.2009. Projektin oli tarkoitus päättyä 31.7.2012. Saimme kuitenkin vielä hieman jatkoaikaa, joten toiminta jatkuu 31.12.2013 saakka.

Ensimmäisen vaiheen (1.8.2009–31.7.2012) aikana valmisteltiin Satakunnan aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden strategia 2012–2015, joka kokoaa ja ohjaa maakunnan ohjaustoimijoita sekä mahdollistaa yhdenmukaisen aikuisille tarjottavan palvelun. Strategiassa määritellään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden maakunnalliset linjaukset, joilla voidaan parantaa palveluiden saatavuutta sekä edistää moniammatillista verkostoyhteistyötä. Ensimmäisen vaiheen toimintaan voi tutustua tarkemmin laaditusta Satakunnan I-vaiheen toimintaraportista.

Toiminnan pääpaino tässä toisessa vaiheessa on strategian mukaisten toimintojen levittämisessä. Oleellista on strategiaan sitoutuminen ja sen käyttöönottaminen keskeisissä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita tarjoavissa organisaatioissa. Tämä edellyttää ohjausverkoston tunnistamista ja kokoamista. Tavoitteena on valmistella TNO-palveluiden toimijakartta, joka edistää osaltaan strategian mukaista toimintaa ja aikuisten tiedonsaantia sekä selkeyttää ohjaustoimijoiden tarjoamaa palvelua.

Täältä löydät Satakunnan OpinOven I vaiheen loppuraportin.

Lisätietoja Satakunnan OpinOvi -projektin ensimmäisestä vaiheesta löydät tästä.