LAITURI

LAITURI-projekti

Projektin tavoite

Projektin tavoitteena on vahvistaa ja tukea verkostomaisesti tuotettavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista alueilla.

LAITURI-projekti toimii alueellisten TNO-palveluiden aikuisohjauksen toimijoiden apuna alueellisessa kehittämistyössä. Projekti toimii kehittämiskumppanina tehden yhdessä ELY-alueitten toimijoiden (Opin ovi -projektit, ELY-keskukset, TE-toimistot, alueen elinkeinoelämä ja oppilaitokset) kanssa kehittämistyötä tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluiden kehittämiseksi.

Yhteistyökumppaneina LAITURI-projektissa ovat OKM:n ja TEM:n johdolla toimiva elinikäisen ohjauksen ohjaus- ja yhteistyöryhmä (ELO) , Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti sekä muut kehittämisohjelmassa toimivat kehittämishankkeet. Yhteistyökumppaneiden kanssa luodaan ja kehitetään koulutus- ja kehittämistoimintaa edelleen. Tässä hyödynnetään alueilta nousevia hyviä käytäntöjä ja valtakunnallisia strategioita.

Menetelminä alueellisen yhteistyön ja sisällöllisen kehittämistyön parantamisessa käytetään esim. konsultatiivisia ja tulevaisuuteen suuntaavia keinoja, joiden avulla eri hallinaloilla työskentelevät henkilöt voivat kohdata toisiaan ja luoda uutta. Projektin toimijat jalkautuvat alueelliseen työhön.

Hallinnoija

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia, www.salmia.fi

Toteutusaika

1.5.2010 – 31.12.2014

Rahoittaja

ESR, työ- ja elinkeinoministeriö